Uitvaart verzekeren?

85% van onze noorderburen hebben een uitvaartverzekering tegenover 15% van de Vlamingen. Vanwaar dit verschil? We zoeken het even voor u uit. Een uitvaartverzekering of begrafenisverzekering waarborgt een kapitaal of bedrag dat bij uw overlijden wordt uitbetaald aan uw erfgenamen of begunstigden. Zo vermijdt u dat zij voor onverwachte kosten komen te staan wanneer u sterft. Een uitvaart kost gemiddeld € 5.000, exclusief eventuele rouwmaaltijd, grafsteen en concessie (= aangekochte rustplaats op het kerkhof).

Financiële gemoedsrust

Een uitvaartplan garandeert u vanaf de eerste premiebetaling levenslange dekking van het verzekerde bedrag. Bij een overlijden in het buitenland staat de verzekeraar bovendien in voor de repatriëring van het stoffelijk overschot. Een uitvaartverzekering neemt dus heel wat zorgen weg bij uw nabestaanden tijdens hun rouwperiode. Ook kinderen van het gezin kunnen vaak mee verzekerd worden. De grootste en bekendste uitvaartverzekeraar in België is DELA (afkorting van ‘Draagt Elkanders Lasten’). DELA biedt extra troeven aan met de digitale wilsbeschikking en de nabestaandenzorg.

Uitvaart met een persoonlijke toets

De digitale wilsbeschikking kan u vergelijken met uw ‘laatste wensen’, uw persoonlijke voorkeuren voor uw uitvaart: muziek, teksten, de viering, crematie of klassieke begrafenis, keuze van de urne of kist, grafsteen, uitstrooiing, bloemen of giften, rouwbrief, foto’s en video’s, en ga zo maar door.

Professionele nazorg

DELA biedt ook nabestaandenzorg: een DELA-consulent begeleidt de nabestaanden persoonlijk met alle administratieve taken. Denk hierbij aan bank en verzekering, uitkeringsinstellingen (bv. pensioendienst), nutsbedrijven (bv. Engie, Proximus), informatie aangifte nalatenschap, parkeerkaart FOD, huurwoning, ziekenfonds, abonnementen en lidmaatschappen, ...

Een uitvaartverzekering hoeft niet duur te zijn

Uw startleeftijd bepaalt de premie en u kan deze spreiden in de tijd (eenmalig, jaarlijks, per kwartaal of maandelijks) tot maximaal 80 jaar. De meeste verzekerden betalen tot 60 à 65 jaar, de gedroomde pensioenleeftijd, om dan levenslang verzekerd te zijn. Bovendien indexeert het verzekerde bedrag zodat het blijft voldoen aan uw wensen en budget. Het Uitvaartzorgplan van DELA biedt deze diensten ook aan voor nieuw samengestelde gezinnen zodat de wensen bij overlijden gerespecteerd blijven.


Een gepersonaliseerde offerte? Dat kan!

Surf naar https://www.dela.be/nl/uitvaart-verzekeren/bereken-uw-premie of contacteer ons kantoor. Wij adviseren u graag over het nut van deze verzekering.


Een voorbeeld maakt dit duidelijk

In onderstaande tabel berekenen we de premie voor 2 volwassenen van 35 en 55 jaar, premie 20 jaar te betalen of te betalen tot 65 jaar. Let op de verschillen!

Situatie: man en vrouw 35 of 55 jaar, 2 kinderen jonger dan 18 jaar, lasten en taksen inclusief. Verzekerd bedrag: € 5000/persoon.

In het voorbeeld ziet u dat hoe vroeger u start (35-jarige die 20 jaar of tot 65 jaar betalen) of hoe korter de looptijd (55-jarige die betaalt tot 65 jaar), dan bedraagt de premie minder dan het verzekerde bedrag. Maar wie op 55 jaar tot 20 jaar betaalt, die betaalt meer dan het verzekerde bedrag.

De nabestaandenzorg en de financiële gemoedsrust voor uw directe familie is de meerwaarde van DELA.


De impact van epidemieën en natuurrampen op uw verzekeringen

De voorbije maanden beleefden we 1 van de grotere medische én economische rampen van de voorbije 100 jaar. Het coronavirus legde onze dagelijkse routine stil. De enige uitzondering waren de medische en de voedingssector en hun leveranciers (zonder volledig te zijn). Zij lieten ons overleven.

Wie herinnert zich nog de vulkaanuitbarsting onder de gletsjer Eyjafjallajökull in 2010? Of de tsunami in de Indische Oceaan in 2004? Natuurrampen en epidemieën (ook Ebola en Sars) beïnvloeden op dezelfde wijze bank- en verzekeringsproducten, net zoals kernrampen (Tsjernobyl 1986 en Fukushima 2011).

Daarom maken we een overzicht van hoe deze rampen de waarborgen van polissen beïnvloeden of zelfs schrappen. Aanvullend vermelden we dat het sluiten van landsgrenzen door de overheid nooit aanleiding zal geven tot tussenkomst van een verzekeraar.

 

Telewerk en arbeidsongevallen
De overheid verplicht thuiswerk waar mogelijk. Verzekeraars moeten dezelfde dekkingsvoorwaarden voor arbeidsongevallen geven voor thuiswerkers waar dit voorheen niet voorzien was.

Autoverzekeringen kunnen geschorst worden als men de nummerplaat laat schrappen bij DIV en/of ze binnenbrengt bij de makelaar. Let op: ook omnium wordt dan stopgezet!

Ba privé of familiale verzekering. Breidt dekking uit voor de ‘nieuwe’ telewerkers.

Ba uitbating voor bedrijven en zelfstandigen behoudt zijn waarborg. Voorschotverlaging en/of uitstel kan aangevraagd worden als men een polis op omzet of afrekening heeft. Wie snel overschakelde naar thuisleveringen (bloem- en kleerwinkels, horeca, ...), kon gratis uitbreiding krijgen in deze polis.

Annulatieverzekering: 99% van de annulatieverzekeringen sluiten tussenkomst uit bij epidemie, bevel van de overheid en natuurrampen, tenzij u of uw naasten zelf ziek zijn.

Reisbijstand: voorziet tussenkomst (medische kosten enz.) als u ziek wordt op reis, maar biedt geen oplossing als u in het buitenland in quarantaine gaat of wanneer uw terugreisplannen door de epidemie of natuurramp niet kunnen doorgaan.

Hospitalisatieverzekering: biedt tussenkomst zoals voorheen. Let op, sommige beperktere polissen bieden nooit dekking in het buitenland.

Gewaarborgd inkomen verzekert uw inkomen als u effectief ziek bent (of een ongeval had). De oorzaak van de ziekte heeft geen invloed. Nieuwe polissen gewaarborgd inkomen, overlijden, ziekte worden tijdelijk aanvaard met gewone medische vragenlijst zonder medisch onderzoek (tot 30 september 2020).

Evenementenpolissen verzekeren epidemieën en natuurrampen als ze mee onderhandeld zijn bij het tot stand komen van de overeenkomst en polis.

Levens- en schuldsaldoverzekeringen behouden hun waarborg overlijden zoals vermeld staat in de bijzondere voorwaarden, zelfs bij negatief reisadvies enz. Enkel oorlog en volksopstand zijn uitgesloten.

Groepsverzekeringen (pensioen, overlijden, gewaarborgd inkomen,...) worden onderbroken bij (tijdelijke) werkloosheid. Meeste verzekeraars voorzien doorlopende dekking in deze periode tot 30 september 2020.

Premiespreiding om de premies per maand of kwartaal te betalen (i.p.v. jaarpremie) worden soepel toegekend. Ook uitstel van premiebetaling kan bij staking van activiteit tot 30 september 2020.Ook de banksector voorzag mogelijkheden om de terugbetaling van een krediet een aantal maanden op te schorten en/of enkel intrest te betalen. Zo trachtten de overheid en de banksector bedrijven en particulieren financieel te ondersteunen. Bij reis- en annulatieverzekeringen zien we de meest voorkomende uitsluitingen bij epidemieën, natuurrampen, kernrampen, ... Misschien moeten we dit meer incalculeren bij toekomstige buitenlandse reizen? Of gaan we meer in ons kot blijven?


Home Care: sparen voor de oude dag

De tijd dat de zorg van hoogbejaarden en mensen met dementie in handen was van hun kinderen, ligt ver achter ons. Vandaag zijn voornamelijk woonzorgcentra verantwoordelijk voor de organisatie en het welzijn van onze ouderen. Een noodzaak als alleen en veilig thuis wonen niet meer mogelijk is. Maar een rusthuiskamer is niet goedkoop.

Volgens het financiële dagblad ‘De Tijd’ is de maandelijkse kostprijs voor een verblijf in een Vlaams woonzorgcentrum het afgelopen jaar met € 44 (2,54%) gestegen. In 2019 kostte een rusthuiskamer € 1.771 per maand, dat is € 500 meer dan het gemiddelde pensioen. In die prijs zitten nog niet de kosten voor internet, de was, de kapper, enz.

Ouderen met een laag inkomen kunnen via een zorgbudget € 400 extra ontvangen. Maar slechts 1 op 3 bewoners van een woonzorgcentrum komt hiervoor in aanmerking.

Algemeen mag dus worden aangenomen dat het gemiddelde inkomen van onze ouderen niet voldoende is om een zorginstelling te betalen. Het tekort moet dan worden bijgepast uit het vermogen van de bewoner of door de kinderen. De vraag naar comfort en kwaliteit in de laatste levensfase zal bovendien blijven toenemen, waardoor de verblijfskosten alleen maar zullen stijgen.

Zelf initiatief nemen

De toekomstige generaties ouderen zullen daarom hun voorzorgen moeten nemen. Maar ook op jongere leeftijd kan men zorgbehoevend worden, bijvoorbeeld als gevolg van een zwaar ongeval. Eenvoudige taken zoals zich wassen en aankleden, boodschappen doen, koken, ... lukken dan niet meer. En zoals reeds gezegd is de financiële impact van het verliezen van zelfstandigheid niet niks. Ons sociaal verzekeringssysteem, dat uniek is in de wereld, kan niet alles oplossen. Men moet ook zelf initiatief nemen om de financiële gevolgen van zorgbehoevendheid te beperken.

DKV Home Care

De private ziektekostenverzekeraar DKV Belgium heeft hier een oplossing voor met haar zorgverzekering DKV Home Care.
Deze verzekering bestaat uit 4 pijlers:

 1.  Conciërgeservice: 24/24 telefonische bijstand die niet medische thuiszorg organiseert en coördineert als de verzekerde persoon zwaar zorgbehoevend is
 2. Thuiszorg in natura: bij verlies van zelfstandigheid en na een hospitalisatie van minimaal één overnachting

Samengevat

De premies DKV Home Care zijn afhankelijk van leeftijd en gekozen formules.
Alle details en toepassingen van dit unieke product leggen we u graag uit tijdens een persoonlijk gesprek.


Cyberrisico en COVID-19

Vrij snel besliste onze regering om tele- en thuiswerk te verplichten waar mogelijk in de ondertussen meer dan 3 maand durende lockdownperiode. Want hoe minder menselijk contact, hoe lager de kans om besmet te raken of anderen te besmetten.

Tienduizenden werknemers en ambtenaren zijn dus thuis aan de slag. Velen van hen op een ietwat verouderde (eigen) laptop of pc, toestellen die qua veiligheidsupdates en anti-virussoftware (what’s in a name?) niet altijd up-to-date zijn. Deze toestellen worden vaak ook gebruikt door de kinderen: online les volgen, huistaken maken, spelletjes spelen, YouTube, ...

Gerichte cyberaanvallen

Een crisis, in sommige gevallen zelfs lichte paniek en bedrijven en overheidsdiensten die in versneld tempo thuiswerk moesten faciliteren: een ideaal scenario voor cybercriminelen. Cyberaanvallen, ransomware en/of phishing-mails werden massaal verzonden en maakten veel slachtoffers. Regio’s waar corona lelijk huishield, werden het eerst en het meest benaderd met fake news en phishing mails omtrent COVID-19.

Wees alert

Het enige doel van deze cyberaanvallen is toegang krijgen tot bedrijfsnetwerken en/of financiële gegevens en/of (bank-) paswoorden. Geef daarom nooit online paswoorden of pincodes door. Banken, verzekeraars, soft- of hardware leveranciers zullen nooit via e-mail naar deze gegevens vragen. Twijfel je, voer dan eerst een fout paswoord in. Als het systeem dit aanvaardt, weet je zeker dat je te maken hebt met malafide oproepen. Negeer deze mails en markeer de afzender als spam of ongewenst. Idem voor telefonische oproepen met dezelfde vraag: gewoon negeren en het gesprek afronden. Bel ook nooit terug, want vaak werken zij met zelf te betalen oproepen.

Cyberbeveiliging

2 grote Belgische bedrijven, Picanol en ASCO, en de gemeente Willebroek werden onlangs het slachtoffer van cyberaanvallen met een wekenlange (!) productiestilstand tot gevolg. Veel kmo’s en zelfstandigen verkeerden in dezelfde situatie, maar haalden de nationale pers niet. Tal van

gezinnen ondervonden dezelfde problemen naast het cyberpesten op sociale media. Een goede firewall en virusscanner, regelmatige updates en uitsuitend werken met officële software (met licentie) zijn dan ook een must.Gelukkig bestaat er voor zowel parti- culieren als bedrijven een verzekering ‘cybersafecontract’ die bijstand biedt bij dergelijke problemen. Vergelijk het met een autobijstand die u depanneert bij ongeval of panne. De opgeroepen IT’er neemt uw pc over vanop afstand of komt ter plaatse om de toestellen weer aan de praat te krijgen en neemt alle initiatief om de verloren (bedrijfs)data te recupereren.

Een degelijke cyberpolis vergoedt eveneens ‘verlies van winst’ voor zelfstandigen en bedrijven en voorziet een juridische procedure bij cyberafpersing of tegen de aansprakelijke van deze cyberaanvallen of ransomware.


Als in een sciencefictionfilm

Als in een sciencefictionfilm

‘Het ondenkbare denkbaar maken’ zei de Franse president Macron midden april in een interview. Een uitspraak die in januari nog op hoongelach onthaald zou zijn. Maar inmiddels weten we beter, want sinds medio maart leven we in een sciencefictionfilm met een onvoorstelbaar scenario. Nieuwe begrippen zoals lockdown, groepsimmuniteit, social distancing, preteaching, ... zijn nu dagelijkse kost en mondmaskers zijn de nieuwe, verplichte modetrend. Ons economisch, sociaal en gezinsleven staat op zijn kop en volgens virologen en pandemie-deskundigen is een terugkeer naar ons ‘vorig leven’ nog niet voor morgen!

2020 was voor ons nochtans gunstig gestart. De Tijd meldde in haar editie van 23 januari dat de consument de toegevoegde waarde van zijn of haar verzekeringsmakelaar erg waardeert. En uit cijfers bleek dat het marktaandeel van de onafhankelijke verzekeringsmakelaar opnieuw gestegen was. Een vertrouwen waarvoor we onze klanten graag bedanken.

Enkele weken later werd het ‘ondenkbare denkbaar’ en kregen we met z’n allen een les in nederigheid. De vele overlijdens, vooral in rustoorden, stemden iedereen droevig. Ons unieke verzorgingssysteem botste tegen zijn grenzen en onze overheid moest ‘ondenkbare’ maatregelen nemen. We zagen hoe COVID-19 het goede in de mens naar boven haalt. Spontaan ontstonden er overal hartverwarmende solidariteitsacties, vooral voor zorgverleners die vanop de eerste lijn tegen een ongrijpbare vijand streden.

Zoals alle bedrijven moesten ook wij de organisatie van ons kantoor van de ene dag op de andere aanpassen aan de nieuwe situatie. Dankzij de ver doorgevoerde digitalisering konden we de continuïteit van onze dienstverlening blijven waarborgen, met dank aan onze medewerkers. Telewerk werd de norm met een beperkte bezetting op kantoor. Nieuwe tools, o.a. videogesprekken, deden vroeger dan voorzien hun intrede en via onze klantenzone bleven wij gemakkelijk bereikbaar.

Het voelt vreemd aan om na deze bizarre periode de draad terug op te nemen. Hoe onze maatschappij in de nabije toekomst
zal omgaan met deze crisis is moeilijk te voorspellen. Het lijkt onwaarschijnlijk dat we straks weer aan de slag gaan als vanouds.

De solidariteit - die ook de basis is van ons beroep - die we in deze coronatijd zagen, is erg hoopgevend voor de toekomst. We kijken hoopvol uit naar de normalisering van onze activiteiten.

 

Marcel Caenen


Aangepaste Openingsuren vanaf 1 oktober

Beste Klanten,

Vanaf 1 oktober passen wij onze openingsuren lichtjes aan. Alle donderdagen werken wij achter gesloten deuren maar wel op afspraak of via videochat.  De bank zal vanaf dan ook geopend zijn maandagvoormiddag.

Om de veiligheid van onze collega’s en jullie te blijven garanderen blijven onze beschermingsmaatregelen gelden. Wij dragen tijdens de gesprekken mondmaskers en ook voor handhygiëne is gezorgd. Om de naleving van de regels van “social distancing” te kunnen toepassen zijn gesprekken op ons kantoor enkel na afspraak. Wij vragen jullie ook bij elk bezoek op ons kantoor een mondmasker te dragen.

Bankverrichtingen kunnen dan op maandag, woensdag en vrijdag in de voormiddag van 09u tot 12u30. Nog steeds enkel op afspraak en met mondmasker.

Openingsuren kantoor:

• Maandag van 9u-12u30 en 14u-17u
• Dinsdag van 9u-12u30 - namiddag gesloten
• Woensdag van 9u-12u30 en 14u-17u
• Donderdag  op afspraak
• Vrijdag van 9u-12u30 en 14u-16u

Openingsuren BANK Balie enkel voormiddag na afspraak:

• Maandag van 9u-12u30

• Woensdag van 9u-12u30
• Vrijdag van 9u-12u30

Alvast dank voor jullie begrip en tot heel binnenkort in goede gezondheid.

Groetjes het Team Caenen

 

 


't Nieuwsje JUNI 2020

Actuele informatie over verzekeringen, hypotheken, pensioensparen, hospitalisatie, kredieten, sparen en beleggen, bankzaken en algemene dienstverlening voor particulieren, zelfstandigen en KMO's.

CAE_Nieuwsje 80_juni2020

CYBERSECURITY: LAAT JE NIET VANGEN DOOR HACKERS

Sinds het begin van de lockdown - en het massaal telewerken dat daarmee gepaard gaat - zijn cybercriminelen volop actief.
Ze maken gebruik van de situatie om in te breken in informatiesystemen van bedrijven, of om gegevens te ontfutselen van telewerkers en particulieren.
De angst rond de Covid-19-pandemie speelt daarbij in hun voordeel. Om jezelf te wapenen tegen deze nieuwe fraudeurs, geef ik je hierna enkele nuttige tips.

Aan te nemen reflexen in telewerk

Zoals veel Belgen ben je misschien van de ene dag op de andere beginnen telewerken. Hoewel de IT-afdeling van je bedrijf zeker al het nodige heeft gedaan om ervoor te zorgen dat je veilig thuis kan werken, kan je ook zelf actie ondernemen voor extra bescherming tegen cyberaanvallen:

 • Geef de voorkeur aan een tweestapsverificatie (bv. een wachtwoord valideren met een sms-code).
 • Log in op een betrouwbaar wifinetwerk dat beveiligd is met een wachtwoord.
 • Voer de updates van je software en applicaties uit.
  Updates dienen om de mazen in het net voor hackers te dichten.
 • Wees voorzichtig als je iets post op sociale netwerken.
  Velen vinden het leuk om af en toe een foto van hun werkplek te delen op sociale netwerken. Maar pas op, je foto kan (heel) gevoelige informatie onthullen: wachtwoord op een post-it, links naar klantgegevens, vertrouwelijke e-mails. Controleer dus alles wat je op het internet plaatst.
 • Volg de aanbevelingen van je IT-team.

Laat je niet vangen door phishing

Phishing of e-mailphishing is een techniek die cybercriminelen gebruiken om persoonlijke informatie of bankgegevens te stelen, of om je privé- of professionele computer te hacken.

Ze doen zich voor als je bank, een merk of een legitieme organisatie en proberen je te benaderen via e-mail, sms ... met valse berichten over bijvoorbeeld aanbiedingen voor mondmaskers, valse fondsenwerving, links naar valse nieuwssites enzovoort.

Soms vragen ze je om een bijlage te openen of op een link te klikken. Als je dat doet, loop je het risico dat je malware (kwaadaardige software) downloadt waarmee hackers de controle over je computer krijgen of toegang krijgen tot je persoonlijke en financiële gegevens.

Wat als je een verdachte e-mail krijgt? Enkele regels:

 • Controleer de kwaliteit van het taalgebruik.
  Als het bericht doorspekt is met spellings-, grammatica- of interpunctiefouten, is het waarschijnlijk een poging tot phishing.
 • De e-mail lijkt dringend te zijn.
  Phishingmails willen je direct in actie laten schieten. Je wordt gevraagd om op een link te klikken en/of onmiddellijk persoonlijke informatie te verstrekken.
 • Je bent niet de rechtstreekse bestemmeling.
  Als je in kopie van een e-mail staat en de andere bestemmelingen niet kent, gaat het zeker om een poging tot phishing.
 • Pas op voor vragen om persoonlijke informatie.
  Overheidsinstellingen of banken vragen je nooit via e-mail of sms om vertrouwelijke informatie, zoals de pincode van je bankkaart of identiteitskaart. Reageer dus nooit op dit soort berichten.
 • Controleer het e-mailadres of de ingesloten link.
  Plaats je cursor op de link (zonder erop te klikken). In de linkerbenedenhoek van je scherm verschijnt de website waar de link naar leidt. Komt het adres overeen met het verwachte adres? Als de link niet naar een officiële site leidt, of als het een snelkoppeling is (link met maar enkele karakters, bv. ‘http://t.co/dzY5Kjn89’), dan gaat het vast en zeker om een phishingmail.
  Controleer de weergegeven domeinnaam. Alleen het domein is de echte website. Het domein is het woord dat staat vóór .be, .com, .eu of .org. 
 • Controleer de bijlagen.
  Als je de afzender niet kent en die een bijlage stuurt zoals *.doc, *.xls, *.ppt, *.bat, *.exe, *.com, is dat verdacht. Verwijder het bericht onmiddellijk. 

Als je twijfelt, denk dan twee keer na voor je op een link klikt of een bijlage opent. Als je een phishingbericht ontvangt, stuur dat dan onmiddellijk door naar verdacht@safeonweb.be. Verdachte links worden dan automatisch geblokkeerd en je voorkomt dat hackers nog meer slachtoffers maken.

Laat je niet meer vangen!

Denk je dat je met deze tips gemakkelijker phishingmails in je inbox zal herkennen? Doe de test!


Aangepaste dienstverlening vanaf 18 mei

Beste Klanten,

Na acht weken met gesloten deuren en via telewerk onze dienstverlening te hebben verzorgd zijn we vanaf 18 mei - na afspraak - weer bereikbaar op ons kantooradres.

Om de veiligheid van onze collega’s en jullie te garanderen hebben wij de noodzakelijke beschermingsmaatregelen genomen. Wij dragen tijdens de gesprekken mondmaskers en ook voor handhygiëne is gezorgd.  Om de naleving van de regels van “social distancing” te kunnen toepassen zijn gesprekken op ons kantoor enkel na afspraak. Wij vragen jullie ook bij elk bezoek op ons kantoor een mondmasker te dragen.

Bankverrichtingen kunnen enkel op woensdag en vrijdag in de voormiddag van 09u tot 12u30. Uiteraard ook hier enkel op afspraak en met mondmasker.

Op advies van de Nationale Veiligheidsraad blijft telewerk de norm. Een deel van onze medewerkers zal dus voorlopig nog van thuis werken zoals de afgelopen weken en zijn dus bereikbaar via telefoon, e-mail of videochat!

Openingsuren kantoor na afspraak:

• Maandag van 9-12u30 en 14u-17u
• Dinsdag van 9-12u30 - namiddag gesloten
• Woensdag van 9-12u30 en 14u-17u
• Donderdag van 9-12u30 - namiddag gesloten (Tijdens zomermaanden VOLLEDIG GESLOTEN)
• Vrijdag van 9-12u30 en 14u-16u

Openingsuren BANK Balie enkel voormiddag na afspraak:

• Woensdag van 9u-12u30
• Vrijdag van 9u-12u30

 

Alvast dank voor jullie begrip en tot heel binnenkort in goede gezondheid.

Groetjes het Team Caenen

 

 


Vragen en antwoorden betalingsuitstel hypothecair krediet van particulieren

Ben je een particulier (dus geen onderneming) en heb je een hypothecair krediet met een onroerende bestemming (bv. voor een woning, appartement, …), dan kan je bij je bank / kredietgever uitstel van betaling krijgen. Wel moet je aan een paar voorwaarden voldoen.

Febelfin geeft hierover meer duiding met een uitgebreide FAQ via deze link.