Zijn er alternatieven voor de spaar-en zichtrekening

Als de waarde van goederen en diensten blijft stijgen en u met hetzelfde geld minder kan kopen, dan spreken we van inflatie. Uw koopkracht daalt dus als de interest op uw spaarboekje lager ligt dan de inflatie. Spaart u op korte(re) termijn voor een reis, nieuwe tv, dure fiets, dan is het effect van de inflatie en negatieve rente beperkt. Voor spaardoelen op lange termijn is het echter nefast. Denk maar aan spaarrekeningen voor jonge kinderen waarop geld blijft staan tot ze gaan studeren of alleen wonen, spaargeld voor een (tweede) huis, spaargeld voor na uw pensioen of andere langetermijnsplannen.

 

Gevolgen van de negatieve rente

De Europese Centrale Bank (ECB) bepaalt de interestvoeten voor lokale banken. Die krijgen een negatieve rente als ze spaargeld parkeren bij de ECB en deze laatste hoopt zo de lokale banken te stimuleren om spaargeld te investeren voor kredieten van particulieren en bedrijven. Momenteel genieten particulieren en bedrijven dan ook van historische lage rentes voor allerhande leningen. Is de rente lager dan de inflatie, dan maakt u winst op uw lening. Dat is de (financiële) wereld op zijn kop, zeg maar. Een lage rente zet de consument er ook toe aan om meer uit te geven (i.p.v. te sparen) en laat bedrijven sneller investeren. Beide gevolgen zijn goed voor onze economie, de werkgelegenheid, de fiscus en de overheidskas… De ECB heeft een zeer omlijnd doel om de rente laag te houden en niets zegt ons dat het lage rentebeleid spoedig zal wijzigen. Kijk maar naar Japan waar de lage rente al bijna 30 jaar aanhoudt.

Waar naartoe met spaargeld?

Lokale banken maken (licht) verlies op spaargeld van klanten door de ECB-politiek en de wettelijke verplichtingen die opleggen hoe spaargeld mag/moet belegd/geïnvesteerd worden. Banken rekenen deze kosten door aan hun klanten, wat wettelijk gezien ook mag. Voor particulieren is er in België een wettelijke minimumrente verplicht. Voor bedrijven geldt deze wet niet en ook in vele Europese landen hoeven banken geen minimumrente te voorzien. Logisch dus dat spaarders op zoek gaan naar alternatieven voor hun spaargeld. Ook op dat vlak kan uw verzekeringsmakelaar advies bieden.

Alternatieven voor uw spaarrekening

Zonder volledig te willen zijn, zetten we enkele alternatieven voor de spaarrekening op een rijtje. Let wel op, want ze zijn niet geschikt voor iedereen en u bespreekt ze best met uw bankier of verzekeringsmakelaar. Uw beleggersprofiel en financiële planning bepalen mee wat voor u de meest geschikte spaarformule is. Ook vraagt u best goed na wat de voorwaarden en kosten zijn en of er al dan niet kapitaalgarantie voorzien is.

 • U kunt rechtstreeks beleggen in aandelen van bedrijven, storten in beleggingsfondsen (korf van aandelen), obligaties of obligatiefondsen en andere afgeleide producten.
 • Beleggingsplannen geven u de kans om gespreid in te stappen in elke beleggingsvorm bv. door maandelijks een (klein) bedrag te investeren in een aandelenfonds. Zo vermijdt u de grotere risico’s van beleggen.
 • Pensioensparen levert fiscale voordelen op. U kiest daarbij ofwel voor bankpensioensparen (aandelenfondsen), ofwel voor de verzekeringsformule (met kapitaalgarantie, met beleggingsfondsen of een gemengde formule). De eindleeftijd is uw pensioenleeftijd.
 • Langetermijnsparen onderschrijft u via een levensverzekering met mogelijke fiscale voordelen. U kiest voor een formule met kapitaalgarantie, met beleggingsfondsen of gemengd. Onderling switchen is mogelijk en is ideaal voor een termijn van minimaal 10 jaar (hoe langer, hoe beter). De eindleeftijd is uw pensioenleeftijd + 10 jaar voor fiscale plannen en zonder eindleeftijd voor niet-fiscale plannen.
 • Het Vrij Aanvullend Pensioen Werknemers (VAPW) biedt werknemers de mogelijkheid om extra te sparen voor het pensioen als er geen groepsverzekering voorzien is en het levert fiscale voordelen op.
 • Het Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandigen (VAPZ) geeft zelfstandigen de kans om een extra pensioenspaarpot op te bouwen met fiscale voordelen en korting op de sociale bijdragen.
 • De Pensioenovereenkomst Zelfstandigen (POZ) is een aanvulling op het VAPZ en is geschikt voor zelfstandigen die niet werken met een vennootschap.
 • De Groepsverzekering en Interne Pensioentoezegging (IPT) laat werknemers of zelfstandige zaakvoerders toe om een extralegaal pensioen op te bouwen via de werkgever of de vennootschap.
 • Vastgoed geeft zekerheid qua woonkosten en garandeert een lagere kost op lange termijn in vergelijking met huren. Huren loopt levenslang en wordt geïndexeerd. Ook qua spreiding in allerhande beleggingen is het raadzaam om onroerend te investeren.
 • Kredieten voor de aankoop van duurzame goederen (grond, woning, …) mag u zien als een vorm van sparen als de te betalen interest lager is dan de inflatie. Wie een minimumspaarpotje (registratiekosten en deel van het aankoopbedrag) heeft, wacht best niet te lang met de aankoop van onroerend goed. De inflatie knaagt aan uw spaarcenten en onroerend goed wordt (voorlopig) niet goedkoper.
 • Andere opties zijn goud en andere edele metalen, afgeleide financiële producten, cryptomunten, ... Informeer u op voorhand wel grondig over de risico’s!

 

Ons advies

De lage of zelfs negatieve rente stimuleert spaarders om op zoek te gaan naar alternatieve spaarformules. Meer dan ooit is uw onafhankelijke makelaar uw aanspreekpunt om u wegwijs te maken in de boeiende wereld van sparen en beleggen. Zijn onafhankelijk advies is goud waard, doe er dus zeker een beroep op!


Licht op groen voor het VAPW in 2019

De Regering Michel keurde in de laatste maanden van haar bestaan het VAPW (Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers) goed. Zo kunnen werknemers een extra vrij aanvullend pensioen opbouwen via inhouding op het loon. Het doel is iedereen in staat te stellen een extra pensioenspaarpot op te bouwen om de levensstandaard als gepensioneerde te behouden.

Het wettelijke pensioen (eerste pijler) kunt u vrijwillig uitbreiden met het VAPW (tweede pijler) indien u geen of onvoldoende groepsverzekering heeft. De VAPW-wet dateert van 6 december 2018 en is in werking getreden op 27 maart 2019.

Hoe werkt het?

Het VAPW is een individuele pensioenverzekering van de werknemer en de financiering gebeurt door inhouding op het nettoloon. De werknemer kiest de pensioenverzekeraar, is zelf eigenaar van het contract en is begunstigde op de einddatum. Hij/zij duidt een begunstigde bij vooroverlijden aan en kan het contract mee overdragen naar een mogelijke nieuwe werkgever. Ook moet de verzekeringnemer kiezen tussen het bedrag van de premie en het type van belegging (garantie of beleggingsfondsen). Bovendien kan de werknemer extra verzekeringen toevoegen zoals een ongevallenverzekering en rente bij invaliditeit. De werkgever speelt hierin enkel een administratieve rol, nl. door de premies op het loon in te houden en door te storten aan de pensioeninstelling.

Praktisch

De werknemer kan kiezen voor de maximumbijdrage: 3% van de bezoldiging van 2 jaar terug met een minimum van 1.600 euro (idem voor parttimers), eventueel te verminderen met een bestaande groepsverzekering in het betreffende jaar. Naast de kosten bedraagt de premietaks 4,4% en de eindbelasting 10% ( exclusief de winstdeelname) bij uitkering vanaf de wettelijke pensionering (maar nooit jonger dan 60 jaar) of bij overlijden + RIZIV- en solidariteitsbijdragen (3,55% en 0-2% afhankelijkheid van de grootte van het bedrag). Belangrijke winst is er te rapen bij de belastingvermindering in de personenbelasting van 30% op de premie + gemeentebelastingen. Wie is daar niet gevoelig voor?

 

Is dit interessant?

Uw makelaar kan u zeker bijstaan met advies over dit nieuwe VAPW. De wetgever heeft alleszins ingezien dat er meer inspanningen nodig zijn om de levensstandaard na pensionering te behouden. Het VAPW is een extra mogelijkheid na het pensioensparen en het langetermijnsparen die u allebei bij voorkeur eerst benut.

Het VAWP is alleszins interessanter dan sparen op uw spaarrekening op lange termijn, want de rente ligt lager dan de inflatie. Vraag er dus zeker eens naar bij uw makelaar.


helaas gaat de vlieger niet altijd (tijdig) op

Stel, een tijd geleden boekte u een vliegticket, maar u verneemt nu dat de vlucht met vertraging zal vliegen of geannuleerd is. Wat moet u doen? Wij staken ons licht op bij Euromex.

Deze stappen kunt u al zeker ondernemen:

 • Ga naar de incheckbalie of naar de boardinggate en vraag de tekst waarin uw rechten worden uiteengezet, met name die met betrekking tot compensatie en bijstand.
 • Controleer allereerst of er een vervangingsvlucht is voor de vertraagde of geannuleerde vlucht en of u hiervoor in aanmerking komt. Is er geen vlucht beschikbaar, boek dan een andere vlucht en bewaar het ticket en betalingsbewijs.
 • Afhankelijk van het aantal uur vertraging of in geval van annulering heeft u recht op bijstand ter plaatse.
 • Weer thuis meldt u de schade aan uw reisverzekeraar (als u een verzekering afsloot) en doet u aangifte bij uw rechtsbijstandsverzekeraar via uw verzekeringsmakelaar.

Welke procedure moet u volgen om een compensatie te krijgen van de reisorganisator?

U kunt aan uw rechtsbijstandsverzekeraar vragen om een compensatie te eisen van de reisorganisator. Om geldig een klacht te kunnen indienen, moet u de bewijsstukken van uw schade bewaren. Dit zijn de vliegtickets van de vertraagde of geannuleerde vlucht en eventueel het ticket en betalingsbewijs van de vervangende vlucht.

Bewaar ook het bericht van de reisorganisator waarin staat dat uw vlucht vertraagd of geannuleerd werd. Heeft u zo geen bericht ontvangen, maak dan eventueel een foto van het bord met de vluchtinformatie.

Naast de terugbetaling van de tickets heeft u volgens Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en van de Raad van 11 februari 2004, ook recht op een compensatie per passagier. Het bedrag van de compensatie bedraagt 250 euro voor een vlucht van 1.500 km of minder, 400 euro voor vluchten van meer dan 1.500 km binnen de Europese Unie en voor andere vluchten tussen 1.500 en 3.500 km en 600 euro voor alle andere vluchten.

Deze compensatie kan worden verlaagd met 50% als er een andere vlucht werd aangeboden en afhankelijk van het aantal uren dat is verstreken na het geplande aankomstuur van de oorspronkelijke vlucht.

Naargelang van het aantal uur vertraging heeft u ook recht op maaltijden en verfrissingen ter plaatse tijdens de wachttijd, hotelaccommodatie indien noodzakelijk en vervoer tussen de luchthaven en de plaats van de accommodatie. U heeft ook recht op 2 gratis telefoongesprekken.

 

Wat als de luchtvaartmaatschappij failliet ging of in vereffening is?

In dat geval hoeft u zich geen zorgen te maken. De reisorganisatoren zijn verplicht om zich te verzekeren tegen insolventie (Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten van 21 november 2017).

 

Wat bij een staking of andere gevallen van overmacht ingeroepen door de maatschappij?

De overheid stelde eerder dat overmacht niet mag worden ingeroepen door luchtvaartmaatschappijen om hun verantwoordelijkheid te ontlopen en te weigeren een compensatie uit te keren aan de passagiers.

Er bestaan immers verschillen naargelang van de hoedanigheid van de initiatiefnemers van de staking. Betreft het personeel van een bedrijf dat actief is op de luchthaven, dan kan de luchtvaartmaatschappij zich beroepen op overmacht. Gaat de staking uit van het personeel van de luchtvaartmaatschappij zelf, dan is er geen sprake van overmacht. Staakt het personeel van de luchtvaartmaatschappij zonder aanzegging, dan is de staking geen geval van overmacht.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie beschouwt een technisch probleem op zich niet als overmacht.

Er moet dus geval per geval worden nagegaan of de overmacht waarop de luchtvaartmaatschappij zich beroept, correct is en of er compensatie betaald moet worden.

Denk eraan dat dergelijke procedures lang duren en onzeker zijn omdat sommige maatschappijen er alles aan doen om passagiers geen of geen correcte compensatie te moeten betalen.

Luchtvaartmaatschappijen stellen dikwijls een forfaitaire compensatie voor. Afhankelijk van de omstandigheden is het aangewezen om ze te aanvaarden en niet voor een lange en onzekere procedure te kiezen.


Informeer alvast voor de reisreservatie bij uw verzekeringsmakelaar hoe u zich het best indekt of verzekert met uw onafhankelijke rechtsbijstand en de juiste reisverzekering.


Zomeruurregeling

Beste Klanten,

Tijdens de zomermaanden zijn onze openingsuren lichtjes aangepast.

Gedurende de maanden juli en augustus is ons kantoor op donderdag gesloten.

Wij wensen jullie een hele fijne zomer!

Marcel Caenen en collega's

 

Openingsuren

Voormiddag Namiddag
Maandag 09.00u – 12.30u 14.00u – 17.00u
Dinsdag 09.00u – 12.30u Gesloten
Woensdag 09.00u – 12.30u 14.00u – 17.00u
Donderdag Gesloten Gesloten
Vrijdag 09.00u – 12.30u 14.00u – 16.00u
Zaterdag Gesloten


Natuurrampenverzekering

Natuurrampenverzekering

De herinnering aan de extreem verwoestende voorjaarsstormen in het begin van 1990 is bij velen nog een vage herinnering, maar de omvang van deze ramp was voor de toenmalige overheid het sein om een wettelijke verzekering tegen natuurrampen te voorzien. Meer dan 15 jaar en talloze stormen met veel ellende later, is het eindelijk zover. Na meer dan anderhalf decennium bakkeleien tussen overheid, verzekeraars en consumentenorganisaties werd op 17 september 2005 de verzekering tegen natuurrampen door het parlement goedgekeurd. Het bleef echter wachten op de definitieve uitvoeringsbesluiten. Die zijn nu gekend en sedert 1 maart 2006 treedt de wet op natuurrampenverzekering in voege.

Welke gevolgen dat heeft voor ons allemaal ?

Tot op heden was het zo dat bij een storm- en/of overstroming beroep kon gedaan worden op het rampenfonds indien de omgeving van de woonplaats als rampgebied werd erkend. En dat was niet altijd het geval. Vaak werd een lokale storm (vb. windhoos) niet als ramp erkend. Daarbij wekte de trage en bureaucratische afhandeling van de schadedossiers, waarbij soms maar een deel van de totale schade vergoed werd, heel wat ergernis bij de schadelijders. Dit behoort nu tot het verleden. Slachtoffers van een natuurramp kunnen voortaan rekenen op hun eigen brandverzekeraar die de schade snel en bovendien volledig in herbouwwaarde (gebouw) en nieuwwaarde (inboedel) zal vergoeden. Er is bovendien geen sleetaftrek indien deze < 30 % blijft. De financiering van natuurschade zal dus voortaan gespreid worden over de hele bevolking overeenkomstig het solidariteitsprincipe. Hierdoor zal er voor slachtoffers van een natuurramp geen mogelijkheid meer zijn om beroep te doen op het rampenfonds. Het rampenfonds zal slechts blijven bestaan als aanvulling op het verzekeringscontract indien de globale schade van een natuurramp > 280 miljoen euro. Voor aardbevingen bedraagt dit plafond 700 miljoen.

Wat voorziet de wet over natuurrampen ?De wet heeft bepaald dat de waarborg natuurrampen de volgende risico’s minimaal moet dekken:

• Overstroming: Het buiten de oevers treden van waterlopen, meren, vijvers of zeeën ten gevolge van atmosferische neerslag, smelten van sneeuw of ijs, dijkbreuk of een vloedgolf.

• Opstuwen van water uit openbare riolen: Veroorzaakt door het wassen van het water of atmosferische neerslag (vb. wolkbreuk).

• Aardbeving: Geregistreerd door het K.M.I. met een kracht van minimum 4 graden op de schaal van Richter of wanneer binnen een straal van 10 km gelijkaardige goederen vernietigd, of beschadigd zijn, alsmede de overstromingen, overlopen van openbare riolen, aardverschuivingen- of verzakkingen die eruit voortvloeien. Naschokken worden beschouwd als één gebeurtenis als ze optreden binnen 72 uur na de initiële aardbeving.

• Aardverschuiving of grondverzakking: Plotse beweging van een belangrijke massa bodemlaag die goederen vernielt of beschadigt.

Is er een vrijstelling ?

In tegenstelling tot de klassieke vrijstelling, die reeds jaar en dag wordt toegepast in de brandpolis, geldt er voor de waarborg natuurrampen een verhoogd eigen risico van 610 €. Omdat dit bedrag gekoppeld is aan het indexcijfer van de consumptieprijzen met als basisindex 119,64 bedraagt het eigen risico vandaag (index mei 2019) 1294,77 €. Uitzondering voor schade veroorzaakt door overlopen of opstuwing van openbare riolen. Hier geldt nog steeds de gewone vrijstelling van 263,53 € (aan huidige index).

Ben ik nu reeds verzekerd voor natuurrampen ?

In nieuwe brandpolissen, afgesloten na 1 maart 2006, zal de waarborg natuurrampen verplicht inbegrepen zijn. Voor bestaande contracten ligt het iets anders! Omdat de wet voorziet dat uiterlijk op 1 maart 2007 alle contracten moeten zijn aangepast, hebben de verzekeraars, om administratieve redenen, ervoor gekozen om de lopende polissen aan te passen op hun eerstvolgende vervaldag na 1 maart 2006. Dit heeft voor gevolg dat pas op 1 maart 2007 iedereen zal verzekerd zijn voor natuurrampen. Toch geven wij u de raad niet te wachten tot de uiterste vervaldatum van uw polis. Indien er in de tussentijd een natuurramp gebeurd zal u niet verzekerd zijn en daarenboven geen beroep meer kunnen doen op het rampenfonds. 0p uw verzoek zal de verzekeringsmaatschappij uw polis onmiddellijk aanpassen. Verzekerden die voorheen reeds de optie “aardbeving” hadden onderschreven hoeven niets te ondernemen. Deze contracten genieten automatisch en onmiddellijk de volledige waarborg natuurrampen.

TIJDPERK RAMPENFONDS VOORBIJ ? BEN IK ALS VRIJWILLIGER GOED VERZEKERD ?

Hoeveel zal de bijpremie bedragen ?

De ligging van uw woning, al of niet gelegen in een risicogebied (hogere kans op overstroming, aardbeving…) zal bepalend zijn voor de hoogte van de bijpremie. Bij de meeste verzekeraars zal de premievoet liggen tussen 0,10 %° tot 0,13 %°. Dat betekent concreet een verhoging van 10 % tot 13 % van uw huidige premie. Voor gebouwen of goederen in risicogebieden kan de premievoet oplopen tot 0,90 %° wat een verhoging van ongeveer 90 % voor gevolg heeft. Dit zal voor een klein percentage 2 a 3%) van de woningen het geval zijn. De risicogebieden zijn door de overheid afgebakend. Aan de hand van softwareprogramma’s kunnen de verzekeraars bepalen of uw woning zich in een risicogebied bevindt. Verzekerden die in een regio wonen met mogelijk verhoogd risico zullen van hun verzekeringsmaatschappij een vragenlijst ontvangen. Uiteindelijk zal op basis van deze vragenlijst de verzekeraar beslissen of er al of niet een verhoogde bijpremie moet aangerekend worden.

Conclusie: Omdat de verzekeringsmaatschappijen in hun polissen betere waarborgen aanbieden dan ze wettelijk verplicht zijn is de nieuwe maatregel een goede zaak voor alle verzekerden. En laten we ook niet vergeten dat de verzekeraars met hun jarenlange ervaring inzake afhandeling van schadedossiers, het best geplaatst zijn om toekomstige slachtoffers van een natuurramp snel en vakkundig te vergoeden. Indien u vragen heeft over de waarborg natuurrampen of eventueel uw polis onmiddellijk wenst aan te passen, neem dan snel contact op met ons kantoor. Wij zullen u met deskundigheid verdere toelichtingen verstrekken.


Wie is de begunstigde van uw levensverzekering of beleggingsverzekering?

Iedereen kent levensverzekeringen en beleggingsverzekeringen om een ‘kapitaal overlijden’ te voorzien bij vroegtijdig overlijden (denk ook aan de schuldsaldoverzekering) en/of om eventueel een hoger rendement te halen met spaarcenten. Maar wist u dat u de levens- en beleggingsverzekering ook kunt gebruiken om aan vermogensoverdracht en successieplanning te doen? Belangrijk is dan wel dat de begunstigde bij vooroverlijden juist is aangeduid.

De meest voorkomende situatie is dat u uw partner of kinderen aanduidt als begunstigde zodat zij de tegoeden ontvangen bij overlijden. We zullen hier kort op ingaan zonder het nieuwe erfrecht - dat in voege trad op 1 september 2018 - volledig in kaart te brengen. De meest voorkomende aanduidingen qua begunstigde in deze contracten zijn: echtgenoot, kinderen, echtgenoot en kinderen, wettelijke erfgenamen of nalatenschap.

De verzekeringsnemer (de persoon op wiens naam het contract staat, ‘de eigenaar’ van het contract) bepaalt wie de begunstigden zijn bij zijn vooroverlijden en/of op de einddatum van het contract. De verzekeringsnemer heeft het recht van aanduiding én wijziging van de begunstigden tijdens de looptijd van de polis (op de mogelijke beperkingen zoals aanvaarding van begunstiging e.a. gaan we hier niet verder in).

Vaak gebruikt men een ‘cascade’ van begunstigden: de echtgenoot van de verzekeringsnemer, bij gebreke de kinderen, bij gebreke de ouders, bij gebreke, … Stel, de eerste begunstigde is zelf overleden of weigert de uitkering, dan gaat de uitkering naar de volgende begunstigde. Vindt men niemand, dan komt het kapitaal toe aan de verzekeringsnemer zelf of zijn nalatenschap. Merk op dat de rechten van de vooroverledene begunstigde hier niet overgaan naar diens eigen erfgenamen. De aanduiding of wijziging van begunstigden door de verzekeringsnemer wordt bewezen door ‘geschrift’, hiervoor zijn een getekend verzekeringsvoorstel én polis aangewezen en die hebben de voorkeur op een testament.

Let ook op de formulering: “de echtgenoot van de verzekeringsnemer, bij gebreke de kinderen van de verzekeringsnemer” is niet hetzelfde als “de echtgenoot en de kinderen van de verzekeringsnemer”. In situatie één is de echtgenoot de eerste en enige begunstigde (100%), in situatie twee is er een verdeling tussen de echtgenoot (50%)en de kinderen (50%). Ook het gebruik van de effectieve namen van echtgenoot of kinderen is niet aangewezen. Denk bv. maar aan later geboren kinderen die men vergeet op te nemen in de polis.

Samen met uw verzekeringsmakelaar checkt u best regelmatig de begunstigingsclausules van uw levensverzekeringen en beleggingsverzekeringen. Bij aanvang van het contract gebruikt u beter de generieke aanduiding – bv. de echtgenoot – in plaats van de naam. Wilt u toch 1 specifieke persoon (of meerdere) aanduiden, dan is het wel aangewezen om de juiste naam te vermelden en dan spreken we over een nominatieve aanduiding.

Laat u grondig informeren over de vele mogelijkheden die de levens- en beleggingsverzekering hebben om begunstigden aan te duiden. U kan bij ons terecht voor meer informatie, want als verzekeringsmakelaar zijn wij uw adviseur bij uitstek!

 


Gewijzigde openingsuren AXA Bank loket!

Beste klanten

Vanaf 5 maart is ons AXA Bank loket enkel in de voormiddag geopend voor al uw balie verrichtingen.

Gelieve hier rekening mee te houden.

Dank voor uw begrip.

Kantoor Caenen

 


Het ABC van de hospitalisatieverzekering

De wettelijke ziektekostenverzekering betaalt vaak een groot deel van de gezondheidszorg, maar niet altijd alle belangrijke kosten. Dat kunt u opvangen met een hospitalisatieverzekering.Als u er één zoekt, gaat u best aandachtig te werk. Let goed op de dekkingsvoorwaarden die in het contract opgenomen zijn. Kijk naar uitsluitingen, franchise, dienstverlening, … Kortom, u moet een verzekering op meer criteria beoordelen dan alleen op de prijs. Uw makelaar kan u daarbij zeker helpen aan de hand van de volgende checklist.

A  mbulante kosten, pré- en postkosten:

het gaat om de terugbetaling van medische kosten, ook buiten een ziekenhuisopname. De meest gekende zijn tandzorgen of medische kosten voor (1 of 2 maanden) en na de hospitalisatie (3 tot 6 maanden).

B  aby:

pasgeboren kindjes worden zonder wachtperiode opge-nomen in de polis van (één van) de ouders zonder medische vragenlijst als u de aanvraag binnenstuurt binnen de maand na de geboorte. Dit is erg belangrijk, want als uw kind later het ouderlijke huis verlaat, heeft hij/zij daardoor recht op een individuele voortzetting van de verzekering, zonder medische onderzoeken of wachtperiode aan de goedkoopste premie en dat levenslang!

B  asic of uitgebreid:

kiest u voor een basisdekking met beperkte tussenkomst volgens de RIZIV-tussenkomst in een tweepersoonskamer (1 tot 3 keer de wettelijke tussenkomst) of hoogwaardige dekking in een eenpersoonskamer?

B  ijstand in het buitenland:

opname in het buitenland, voor de repatriëring naar België, vaak ook tussenkomst voor medische kosten in Europa of wereldwijd (= uitgebreide formules). Geplande ingrepen in het buitenland zijn uitgesloten en is er enkel tussenkomst voor onvoorziene hospitalisaties in het buitenland.

C  hronisch ziek of gehandicapt:

iedereen kan een individuele polis afsluiten mits uitsluiting van hospitalisatiekosten rechtstreeks verbonden aan de chronische ziekte of handicap.

D  erde betaler:

de kosten worden rechtstreeks betaald aan het ziekenhuis zodat u niets hoeft voor te schieten.

F   orfaitair of kostendekkend/schadevergoedend:

dit laatste vergoedt alle kosten min de vrijstelling en min de uitsluitingen. De forfaitaire formule voorziet een vast bedrag per opnamedag ( = vaak niet voldoende om alle kosten te betalen).

F   ormules:

een hospitalisatie kunt u individueel afsluiten na het invullen van een medische vragenlijst of via uw werkgever. In deze laatste collectieve formule is er geen onderscheid op basis van leeftijd of gezondheid. De werkgever betaalt meestal de premie en als u het bedrijf verlaat, kunt u de collectieve verzekering individueel verderzetten als u 2 jaar ononderbroken verzekerd was. Het enige nadeel is de vaak (veel) hogere premie (zie ook ‘wachtpolis’). Ook uw gezin kan meestal aansluiten bij de collectieve polis.

F   ranchise of vrijstelling:

het deel dat de verzekerde zelf moet bekostigen. Dit kan per opname zijn of per verzekerde maximaal 1 keer per jaar.

H  ospitalisatie:

de verzekering vergoedt de kosten van het verblijf in het ziekenhuis en een aantal andere kosten (operatie, medicatie, revalidatie, prothesen, medicijnpomp, …). De Wet Verwilghen van 20 juli 2007 bundelt de wetgeving rond de hospitalisatieverzekering. De sociale zekerheid betaalt gedeeltelijk de medische kosten en de patiënt draait op voor bijna 25% van de kosten, dit is een verdubbeling op 25 jaar (alleen in Zwitserland betaalt de patiënt nog meer).

O  pzeg:

de verzekeraar kan een individuele polis nooit opzeggen tenzij bij fraude of niet-betaling van de premie. Zo heeft u een levenslange waarborg. De verzekerde kan de polis te allen tijde opzeggen tegen de volgende vervaldag.

P  remie:

de hoogte van de premie wordt bepaald door de waarborgen, de vrijstelling, de instapleeftijd, de grootte van het gezin en de woonplaats. De premie kan verhoogd worden in de loop van het contract, al dan niet via de medische index.

U  itsluiting:

niet-verzekerde voorvallen zoals de deelname aan oorlogsfeiten of een opstand, opzettelijke daden zoals poging tot zelfmoord en esthetische chirurgie die niet het gevolg is van een ziekte of ongeval.

Wachtperiode:

de periode waarin u enkel verzekerd bent voor medische kosten n.a.v. een ongeval en niet voor ziekte (bij aanvang van de polis, meestal 3 maanden). Voor bevalling bedraagt de wachtperiode 9 maanden.

Wachtpolis:

zorgt voor continue dekking van uw hospitalisatiepolis indien de collectieve voorziening stopt (verlaten van het bedrijf, pensionering, …) Hiervoor betaalt u een minimale premie en zo vermijdt u een hoge premie bij bv. pensionering. Vraag ernaar bij uw makelaar!

Werkgever:

bij verandering van werkgever moet u zich informeren bij uw nieuwe werkgever of die dezelfde formule aanbiedt en/of er een wachtperiode is voorzien. Indien er geen collectieve polis aangeboden wordt, heeft u het recht om de polis van de vorige werkgever individueel verder te zetten. Contacteer tijdig uw makelaar! Bij pensionering kunt u de collectieve voorziening individueel verderzetten, mits het betalen van een (veel) hogere premie (zie ook ‘wachtpolis’).

Z   iekenfonds:

de verzekering van het ziekenfonds is vaak goedkoper, maar daar staat tegenover dat de ziekenfondsen minder uitgebreide versies aanbieden. Bovendien kan het ziekenfonds eenzijdig het contract aanpassen of opzeggen!

Z   ware ziekten:

uitgebreide polissen voorzien de terugbetaling van medische kosten bij een zware ziekte (kanker, Parkinson, ziekte van Crohn, …) ook zonder hospitaalopname.

 

Het loont zeker de moeite om de markt van hospitali-satiepolissen te vergelijken zodat u kunt uitvissen welke formule de meest geschikte is voor uw situatie en hoeveel die kost.

De vrije keuze van arts en/of behandeling heeft financiële gevolgen waarmee u rekening moet houden. Te veel polissen leggen op dit vlak beperkingen op, idem voor de kamerkeuze.

Vraag zeker raad aan uw makelaar als u door de ‘ziekenhuisbomen’ het bos niet meer ziet.


Zonnepanelen // Wat met uw brandverzekering?

Steeds meer mensen laten hun woning uitrusten met zonnepanelen. Die investering is interessanter dan ooit. De afgelopen jaren zijn de prijzen van zonnepanelen met de helft gedaald en werd de technologie nog verbeterd waardoor het rendement stijgt. Het terugverdieneffect via lagere energiekosten zorgt ervoor dat zonnepanelen betaalbaar zijn voor elk gezin. Bovendien is milieu-bewustheid een bijkomend argument om deze nieuwe technologie te installeren. Maar wat met de brandverzekering als er zonnepanelen geplaatst worden? Zijn die automatisch mee verzekerd in de polis of moet die aangepast worden? En wat gebeurt er als er zonnepanelen gestolen worden?

Basiswaarborgen van brandpolis

Brand, ontploffing, bliksem, botsing, vandalisme, inwerking van elektriciteit, storm en hagel, natuurschade, glasbreuk, waterschade, BA gebouw, e.d. zijn basisdekkingen van uw brandverzekering. Het gebouw, waarop deze basisdekkingen van toepassing zijn, wordt omschreven als het geheel van al dan niet gescheiden constructies op het adres dat in de bijzondere voorwaarden van uw polis is vermeld. Onder constructies wordt bedoeld o.a. afsluitingen, terrassen, garages, carports, bijgebouwen, e.d. Zonnepanelen, geïnstalleerd door een erkend installateur, worden beschouwd als onroerend door bestemming. Als dusdanig vormen zij een deel van de woning en zijn ze dus ook verzekerd voor de eerder gemelde basisdekkingen. Ook voor zonnepanelen die op een bijgebouw worden geïnstalleerd, geldt dezelfde regel. Uw zonnepanelen op het hoofdgebouw, bijgebouw of gemonteerd op de grond zijn dus op dezelfde manier verzekerd als uw woning.

Glasbraak en diefstal

Zonnepanelen zijn ook verzekerd tegen glasbraak. Ze moeten wel geplaatst zijn door een erkend installateur. Het breken of barsten van uw zonnepanelen is verzekerd. Sommige verzekeraars stellen hierbij als voorwaarde dat de panelen aan het gebouw verankerd zijn. Er wordt steeds een eigen risico per paneel toegepast. Als meerdere panelen door hagel beschadigd worden zal uw brandverzekeraar de schade vergoeden en maar 1 keer de vrijstelling aftrekken omdat er 1 schadeverwekkend feit aan de oorzaak van de schade ligt.

Zonnepanelen die beschadigd zijn door vandalisme of diefstal zijn verzekerd voor de volledige waarde, zelfs als u de waarborg ‘diefstal op inhoud’ niet hebt afgesloten. Het betreft immers diefstal of vandalisme van een deel van het gebouw. Voor handelsrisico’s, kantoorgebouwen, landbouwrisico’s of speciale gebouwen kan de schadevergoeding gelimiteerd zijn.

Hiervoor neemt u best contact op met uw verzekeringsmakelaar die voor dit soort van risico’s een oplossing op maat zal voorstellen.

Verzekerd bedrag

Indien u het gebouw hebt laten verzekeren op basis van een door uw verzekeraar ter beschikking gesteld evaluatieformulier zijn de zonnepanelen inbegrepen in de verzekerde waarde. Verzekerden die hun woning hebben laten verzekeren voor een bepaald bedrag of op basis van een schatting, moeten hun polis aanpassen om onderverzekering te vermijden. Vaak passen verzekeraars een tolerantie toe als de onderverzekering bv. niet meer dan 10% of 15% bedraagt. Indien schade aan de zonnepanelen onder de garantie valt is er uiteraard geen tussenkomst van de verzekeraar.