Overlijden Vital Caenen

Op 3 februari 2019 is Vital Caenen,  broer van Marcel, Luc en Guido Caenen, nonkel van Hanne Caenen en schoonbroer van Rina Beckers plotseling overleden.

Hieronder vindt u het overlijdensbericht.

 

overlijdensbericht Vital

Opgelet: stalt u een voertuig dat u niet meer gebruikt op privéterrein, laat de nummerplaat dan zeker schrappen

Stellen dat de Europese regelgeving ons dagelijkse leven steeds meer beheerst, is een open deur intrappen. In de financiële sector zijn MIFID en GDPR daar recente voorbeelden van. Maar de uitspraak van het Europees Gerechtshof van 4 september 2018 (*) naar aanleiding van een verkeersongeval met een onverzekerd voertuig willen we u zeker niet onthouden.

 

Dit zijn de feiten

Een Portugese dame stalde haar voertuig dat niet meer gebruikt werd op een privéterrein, maar had nagelaten om de nummerplaat te verwijderen. Omdat zij het voertuig niet meer gebruikte, had ze ook geen verzekering meer afgesloten. Haar zoon had zonder haar toestemming het voertuig gebruikt en een zwaar verkeersongeval veroorzaakt. Bij dit ongeval kwamen de zoon en zijn 2 medepassagiers om het leven.

Het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds - opgericht om tussen te komen voor de lichamelijke schade veroorzaakt door onverzekerde voertuigen - vergoedde de rechthebbenden van de slachtoffers en eiste achteraf 437.345,85 euro van de eigenares van het voertuig. Hierop reageerde de dame door te verklaren dat zij het ongeval niet had veroorzaakt en haar voertuig niet meer had verzekerd omdat het niet meer gebruikt werd. Het was ook niet de bedoeling om het voertuig opnieuw in het verkeer te brengen.

Arrest van het Europees Gerechtshof

Het hof meldt in het kader van de eerste Europese autorichtlijn dat alle voertuigen die gewoonlijk gestald zijn op het grondgebied van een Europese lidstaat verplicht verzekerd moeten zijn voor de burgerrechtelijke aansprakelijkheid. In het arrest verklaart het hof tevens dat de autoverzekering verplicht is zolang het voertuig in een lidstaat geregistreerd is en nog geschikt is om te rijden.

In de tweede Europese autorichtlijn mogen de lidstaten de rechtsmiddelen bepalen die gebruikt kunnen worden door het organisme dat de vergoeding betaalt wanneer er geen verzekeringsdekking is. Het hof oordeelt dat het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds het recht heeft om op basis van die tweede richtlijn alle rechtsmiddelen (verhaalrecht) aan te wenden. Niet alleen tegen de persoon die aansprakelijk is voor het ongeval, maar ook tegen de persoon die onderworpen was aan de verzekeringsplicht hoewel die - in dit geval de eigenares van het voertuig - niet aansprakelijk was voor het ongeval.

Algemene waarschuwing

Wij willen dan ook waarschuwen voor het stallen van voertuigen die niet meer gebruikt worden op een privéterrein zonder dat de nummerplaat wordt teruggezonden. Dit kan immers zware gevolgen hebben, zo ondervond de Portugese dame. Ook in België is een WAM-verzekering verplicht voor elk voertuig dat bij de Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen (DIV) geregistreerd staat. Enkel wie zijn nummerplaat weer inlevert en dus zijn voertuig uitschrijft, hoeft zich niet meer te verzekeren, maar hij/zij mag dan natuurlijk ook niet langer de openbare weg op.

 

Vraag de schrapping van uw nummerplaat aan via Bpost

De inschrijvingsplaat terugsturen kan tegenwoordig eenvoudig via Bpost. U kan uw officiële (achterste) nummerplaat zonder verpakking afgeven in een Bpost-kantoor in uw buurt. Bij de afgifte wordt de plaat onmiddellijk geschrapt en ontvangt u een voorlopig bewijs van schrapping. Hiervoor betaalt u 9,75 euro. Vanaf dat moment is de inschrijving geschrapt en wordt de verkeerstaks verrekend. U kan de officiële nummerplaat ook zonder verpakking deponeren in een daartoe voorziene bus bij de loketten en antennes van de DIV.

 

(* bron Assurinfo)


Een rookmelder kan levens redden

Tijdens uw slaap ruikt u niets! De rook van brand verspreidt zich zeer snel en is verstikkend. Rookmelders maken u gelukkig wakker. Investeer voor uzelf en uw gezin in goede rookmelders en installeer ze volgens de voorschriften. Rookmelders zijn apparaten die rook én brand ontdekken en een hard alarm laten horen. Dit is meer dan een goede raad van uw makelaar!

Verplichting

In België tellen we jaarlijks gemiddeld 70 dodelijke slacht-offers in woningbranden. 95% van de slachtoffers stikken in hun slaap. Wist u dat u niet ruikt tijdens uw slaap? Naar schatting zouden circa 50 dodelijke slachtoffers voorkomen kunnen worden door een actieve rookmelder. Om uw gezin te beschermen tegen woningbrand installeert u best meerdere rookmelders in uw woning. Bovendien is de installatie ervan verplicht vanaf 1 januari 2020. Momenteel is dit in Vlaanderen al het geval voor nieuwbouwwoningen en na renovatiewerken met bouwvergunning (vanaf 23 juni 2008) en huurwoningen (1 per verdiep geleverd/ geïnstalleerd door de eigenaar en onderhouden door de huurder sinds januari 2013). Waarop wacht u dus nog om ze te installeren?

Aanbod

Er is een groot aanbod van rookmelders die allemaal voldoen aan de gestelde norm. Voor een goede aankoopbeslissing kunnen volgende tips helpen:

Houd rekening met de gewestelijke voorschriften.

Kies voor toestellen met een batterijlevensduur van minstens 5 jaar.

De rookmelder zelf moet u vervangen na 10 jaar.

Hang hem zo hoog mogelijk tegen het plafond (in geval van een puntdak blijft u best circa 35 cm uit de nok).

Het Europese label NBN EN14604 staat voor degelijkheid. Sommige toestellen zijn bovendien gekeurd door een onafhankelijk keuringsbureau.

U kunt kiezen voor onafhankelijke rookmelders die elk een apart signaal geven of voor gekoppelde rookmelders. Het grote voordeel van die laatste is dat alle rookmelders afgaan als er eentje rook bespeurt.

Via de huidige domotica- en elektronicatoepassingen kunt u de rookmelders eventueel ook koppelen aan uw inbraakalarm met doorseining en/of aan uw smartphone/iPhone. Zo ontvangt u ook een waarschuwing als er niemand thuis is.

Installeer een rookmelder in (of in de buurt van) elke slaapkamer en minimaal 1 op elk verdiep. Een trappenhal is hiervoor zeker een geschikte plaats.

Voor keukens en badkamers kiest u best een thermische rookmelder (= hittemelder) die enkel reageert op verhoogde temperaturen. Vergeet ook uw berging, stookkamer, living en garage niet.

Installeer rookmelders met een testknop en ontstof en test ze 1 keer per maand.

Overschilder nooit uw rookmelders.

 

Veilig huis

Rookmelders maken deel uit van een veilig huis. Meer dan 50% van de woningbranden zijn kleine branden waarbij het vuur smeult zonder grote vlammen, maar waarbij wel giftige rook vrijkomt die de meeste slachtoffers maakt. Eventueel kunt u ook nog CO-melders (voor kolenkachels of verbrandingsketels) en gasmelders voorzien (CV op gas) om slachtoffers te vermijden. Rookmelders combineert u ook best met een ‘vluchtplan’: overleg op voorhand met uw huisgenoten hoe u de woning verlaat en welke vluchtwegen u gebruikt bij brandalarm.

Uiteraard moet u brandrisico’s zoveel mogelijk proberen te vermijden (doof kaarsen en lichten, vermijd overbelasting van kabeltjes en stekkers van tv, hifi, …). De brand- of woningverzekering kan (momenteel) niet weigeren om slachtoffers schadeloos te stellen die geen rookmelder in huis hebben. Maar ze kunnen wel levens redden en een snellere oproep van de brandweer mogelijk maken om de schade te beperken.


De val: 10 jaar na de crisis

Dat was de titel van de 6-delige reeks van financieel VRT-journalist Michaël Van Droogenbroeck die in het najaar van 2018 op Canvas werd uitgezonden. Toen op 15 september 2008, net 10 jaar geleden, de Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers failliet ging als gevolg van de instortende woningmarkt in de Verenigde Staten, brak een wereldwijde financiële crisis uit. Meerdere banken kwamen als gevolg van dit faillissement in de problemen waardoor miljarden euro’s en dollars in rook opgingen. De overheden in heel Europa moesten hun banken redden. Ook de 3 grootste Belgische banken werden meegesleurd in ‘de val’. Fortis, KBC en Dexia werden ontmanteld en tot vandaag zijn de gevolgen hiervan nog voelbaar.

Maar de financiële crisis sloeg nog harder toe in andere Europese landen. Ijsland had destijds een banksector die 10 keer groter was dan hun eigen economie. Toen onder meer Kaupthing Bank, ook de favoriete bank van veel Belgen omwille van de hogere spaarrente, in de problemen kwam, dreigde het land zelf meegesleurd te worden. Nochtans werd destijds de hoogrentende Kaupthing-Edge rekening bij de consumentenorganisatie Test Aankoop steeds als beste van de klas voorgesteld.

In de nasleep van de crisis ontstond een nieuw drama. Griekenland, met een begrotingstekort van meer dan 15%, was bankroet als gevolg van jarenlang wanbeleid. Europa kwam met vers geld over de brug om een faillissement te voorkomen, maar hiervoor moest het land zwaar besparen. Bij de rellen die daarop volgden, kwamen 3 mensen om het leven. Ook vandaag zijn de wonden nog niet geheeld. De werkloosheid onder de jongeren bedraagt 50% en de bevolking kreunt nog steeds onder de zware besparingen. Ook Ierland moest gered worden door Europa. Maar anders dan in Griekenland gaat het vandaag weer beter, ook al zijn nog niet alle problemen opgelost.

10 jaar later zijn de gevolgen van de crisis ook bij ons nog voelbaar, denk maar aan het Arco-dossier dat zich nog steeds voortsleept en de nog steeds lage rente die drukt op het rendement van de banksector. Maar aan de horizon duiken nieuwe problemen op: Italië is volgens economen ook een zwakke schakel in Europa en een tikkende tijdbom in de eurozone.

Grotere kapitaalbuffers, een betere controle van de banken, maar vooral het ethische besef van de bankiers moet voorkomen dat de geschiedenis zich herhaalt. De toekomst zal uitwijzen of de huidige bankentop geleerd heeft uit de fouten van het verleden.

Marcel Caenen


Openingsuren Kerstvakantie

Tijdens de Kerstvakantie zijn onze openingstijden gewijzigd!

24, 25 en 26 december zijn we gesloten.
Maandag 31 december zijn we enkel in de voormiddag geopend.

Kantoor Caenen wenst u alvast een vrolijk Kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar.

 


Help, de stroom valt uit. Wat nu?

Iedereen heeft dit al meegemaakt: een stroompanne al dan niet aangekondigd. En daar staat u dan! Wat nu? Kunt u naar de winkel? Digitaal betalen? GSM opladen? Verkeerslichten? Liften in winkelcentra en appartementen/ziekenhuizen/bejaardenhuizen, koken, verwarming … Werken? Internet? E-mail?

Jaarlijks zijn er in België + 9.000 ongeplande stroomonderbrekingen die zorgen voor heel wat ongemakken ook na de heropstart van de levering van stroom. TV, PC, oven, verwarming,… starten niet meer op na een stroomonderbreking. Ook op vele bedrijven is er omzetverlies + pannes na de heropstart. Wie gaat dat allemaal betalen?

Wettelijke regeling

Op 8 mei 2009 werd het energiedecreet in het leven geroepen om ongeplande langdurige stroomonderbrekingen te vergoeden. Volgende voorwaarden moeten vervuld zijn: de oorzaak is een technische panne van minstens 4 uur en die mag niet het gevolg zijn van overmacht of een noodsituatie. Het is de distributienetbeheerder Infrax of Eandis die dit laatste dient te bewijzen om te ontsnappen aan een te betalen vergoeding. Slachtoffers krijgen 30 dagen tijd om een aanvraag tot vergoeding in te dienen via het hiervoor bestemde klachtenformulier te vinden op de website van Infrax of Eandis en deze laatste krijgen dan 60 dagen de tijd na de aanvraag om de forfaitaire vergoeding te betalen. Gezinnen hebben recht op 35 euro + 20 euro voor elke bijkomende periode van 4 uur. Niet-huishoudelijke netgebruikers ontvangen 20% van het bedrag overeenkomstig de distributiekosten voor de maand die voorafgaat aan de maand waarin de onderbreking zich heeft voorgedaan met een minimum van 35 euro + een vermeerdering met de helft van het bedrag, met een minimum van 20 euro voor elke bijkomende periode van 4 uur.

Vergoeding mogelijk?

Een stroomonderbreking wordt niet gelijkgesteld met een gebrekkig product. Bijgevolg kan er geen vordering ingesteld worden op basis van de Wet Productaansprakelijkheid, wet van 25/02/1991.

Wel kunt u mogelijk een beroep doen op de gemeenrechtelijke regels op basis van artikel 1382 van het burgerlijk wetboek en artikel 1.384, lid 1 van hetzelfde boek. Enige voorwaarde is dat u ook een fout kunt aantonen als uw artikel 1382 inroept of een gebrek van de zaak inroept voor artikel 1.384, lid 1. Het niet ontvangen van elektriciteit is geen bewijs van fout of bewijs van gebrek. Dit maakt het zeer moeilijk enige vergoeding te verkrijgen: de fout of het gebrek ligt vaak op een plaats waar het slachtoffer geen toegang toe heeft of geen informatie over ontvangt. De bewijslast ligt ook hier bij het slachtoffer. Wie eist, die bewijst…

Het reglement betreffende de aansluitingen op het distributienet laagspanning voorziet hiervoor artikel 18: netgebruikers kunnen objectieve informatie opvragen over het detail van het incident bij de distributiebeheerder. Deze objectieve informatie zal helaas zelden een fout of gebrek aantonen zodat u niet beschikt over enig bewijs.

Conclusie

De rechtsbijstand Euromex bracht deze problematiek naar buiten in zijn nieuwsbrief ‘Safety World’ van 30 mei 2017. Bij onverwachte stroomonderbreking heeft u recht op een forfaitaire vergoeding gebaseerd op de algemene aansprakelijkheidsregels. Het is nodig om de fout van de netwerkbeheerder te bewijzen of een gebrek aan het elektriciteitsnet aan te tonen. Het is juist deze netwerkbeheerder die u dit bewijs kan leveren… In voorkomend geval vraagt u best raad aan een jurist of advocaat of contacteer uw makelaar. Een uitgebreide rechtsbijstand zet u alvast op weg om de procedure op de juiste manier op te starten.


Verzekering

Blijven de routes naar belastingparadijzen open?

Tijdens de laatste weken van 2017 blokletterden de kranten op hun voorpagina’s het nieuws over de gelekte ‘Paradise Papers’. Na LuxLeaks, Swiss Leaks en de Panama Papers de volgende ontsnappingsroute die extreem vermogenden en grote bedrijven opzoeken om belastingen te omzeilen. Wij weten nu dat ook een grote Belgische verzekeraar en zelfs onze overheid de achterpoortjes van exotische locaties opzochten om belastingen te vermijden.

Hoge belastingen ontwijken is niet fout, de ‘belastingdruk is erg hoog in België en Europa, dus wie zou dat niet doen’ redeneert men! Maar in een samenleving waarvan solidariteit de basis is en de sterkere de zwakkere moet verdedigen, moeten we dit toch onder de noemer schaamteloos rangschikken. Dat grote bedrijven vandaag mee het beleid van de overheid bepalen is een open deur intrappen. Niemand gelooft nog dat die overheid, ondanks vele beloften, erin zal slagen om de routes naar belastingparadijzen te sluiten. Ook in buurland Nederland waar de heisa omtrent de afschaffing van de dividendbelasting duidelijk maakt dat bedrijven de overheid in hun macht hebben. Dat zelfs de Nederlandse eerste minister Rutte België misbruikt om die beslissing te verantwoorden, is helemaal te gek voor woorden. Kleine en middelgrote bedrijven (KMO) kunnen minder rekenen op clementie van de overheid, nochtans zorgen zij voor meer dan 50% van de werkgelegenheid.

Wij, de gewone stervelingen, blijven uiteraard hopen dat onze beleidsmensen ooit een maatregel vinden om de happy few en grote bedrijven in ons land een rechtvaardige bijdrage aan onze schatkist te doen betalen.

In afwachting hiervan mogen we ons gelukkig prijzen dat er journalisten zijn die hun nek uitsteken en een vinger aan de pols houden om deze praktijken aan de kaak te stellen en op te sporen.

U en ik hebben geen achterpoortjes op Caraïbische eilanden, maar worden daarentegen wel geconfronteerd met een veelheid aan fiscale maatregelen. En ook dit jaar zal het niet anders zijn (zie artikel zomerakkoord).

Wij kunnen u geen paradijselijke eilanden beloven, daarentegen mag u ook in 2018 weer op ons rekenen voor gedegen advies voor uw verzekerings- en financiële vragen.

Marcel Caenen


'Sudden death' overlijdensverzekering

Het erfrecht en de financiële impact bij het overlijden van een partner kwam al aan bod in de vorige editie van ’t nieuwsje. Vooral bij wettelijk of feitelijk samenwonenden worden de gevolgen onvoldoende onderkend. We hebben toen gesuggereerd dat een overlijdensverzekering afsluiten één van de mogelijkheden was voor samenwonende paren om elkaar financieel te beschermen. Ondanks de vele voordelen wordt er vaak nog te weinig gebruik van gemaakt.

We sommen nog even de belangrijkste voordelen op:
• Het uitgekeerde kapitaal komt niet in de nalatenschap terecht (geen successierechten).
• Schuldeisers kunnen er geen beslag op leggen.
• Mogelijkheid tot aanduiding van een begunstigde aan wie het verzekerde kapitaal wordt uitgekeerd.
• Mogelijkheid om de verzekering op 2 namen af te sluiten.

Er zijn meerdere mogelijkheden om een overlijdensrisico te verzekeren. De meest gekende is de schuldsaldoverzekering voornamelijk gekoppeld aan een hypotheeklening. Iedereen die een woning koopt of bouwt met een hypotheek krijgt hiermee te maken. Maar ook zonder hypotheeklening kan er behoefte zijn om een overlijdensverzekering af te sluiten, denk maar aan de successieverzekering om hoge successierechten te betalen.

Schenkingen

Een deel van het vermogen bij leven wegschenken is een oplossing om de hoge successiebelasting te vermijden.

In Vlaanderen bedragen de schenkingsrechten op het roerend vermogen 3% voor echtgenoten en samenwonenden en 7% voor andere erfgenamen.

Anderzijds is registratie van de schenking niet verplicht en kan men dus perfect een hand- of bankgift doen zonder schenkingsrechten te betalen. Men kan ook schenken via een Nederlandse notaris, ook in dat geval zijn er geen schenking

Bij een ernstige langdurige ziekte is er meestal voldoende tijd om de nodige voorzorgen te nemen. Als de schenker plots overlijdt door een aandoening of een ongeval liggen de kaarten anders.

In zo’n geval kan een schenkings- of successieverzekering een oplossing bieden. U berekent hoeveel schenkingsrechten of successierechten de begunstigde moet betalen als u binnen de 3 jaar zou overlijden. Dat bedrag verzekert u via een overlijdensverzekering op uw hoofd met een looptijd van 3 jaar. Belangrijk is wel dat de polis op naam van de begunstigde (begiftigde) wordt onderschreven en dat de premie door de begunstigde wordt betaald.

Een voorbeeld maakt dit duidelijk:
U bent 60 jaar en schenkt een roerend vermogen van 500.000 euro aan uw kind. In dat geval bedragen de schenkingsrechten 15.000 euro. U beslist echter om de schenking niet te laten registreren zodat u geen schenkingsrechten betaalt. Als u binnen de 3 jaar overlijdt, zullen de successierechten ongeveer 90.000 euro bedragen.

Met een klassieke overlijdensverzekering, waarbij alle oorzaken (ongeval, ziekte) van het overlijden verzekerd zijn, zal u gedurende 3 jaar jaarlijks ongeveer 1.000 euro betalen. In totaal 3.000 euro.

'Sudden Death'-verzekering

Als u geen volledige overlijdensverzekering wenst maar daarentegen een oplossing zoekt tegen een plots en onvoorzienbaar overlijden kan u ook opteren voor een veel goedkopere oplossing: de ‘sudden death’-verzekering.

In tegenstelling tot een traditionele overlijdensverzekering, waarbij u voor alle oorzaken verzekerd bent, is de ‘Sudden death’-polis beperkt tot een plots overlijden door een ongeval of ten gevolge een aantal in de polis opgesomde aandoeningen. Zelfdoding of gevaarlijke sporten (gevechtssporten, diepzeeduiken, alpinisme en alle vliegsporten) zijn uitgesloten.

Onder plotse aandoening wordt verstaan: “de aantasting van de gezondheid van de verzekerde die niet van accidentele aard is, maar een plots en onvoorzienbaar karakter heeft, waarvan de oorzaak buiten de wil van de verzekerde ligt”.

Het overlijden aan de gevolgen van een ongeval moet plaatsvinden binnen de 12 maanden na het ongeval. Bij een plotse aandoening moet het overlijden binnen de 6 maanden na de diagnose plaatsvinden.

Enkel volgende aandoeningen die in de bijzondere voorwaarden vermeld zijn worden verzekerd :
• Acute meningitis (hersenvliesontsteking)
• Encefalitis (ontsteking van het hersenweefsel)
• Acute hepatitis (leverontsteking)
• Acute pancreatitis (alvleesklierontsteking)
• Aneurysma aan aorta (hartslagaderbreuk)
• Hersenaneurysma (hersenbloeding)
• Longembolie
• Myocardinfarct (hartinfarct) zonder voorafgaande oorzakelijke antecedenten
• Acute myocarditis (hartspierontsteking)
• Buikvliesontsteking

Premie

Zoals ook bij elke levensverzekering is de premie van een ‘sudden death’-verzekering afhankelijk van de leeftijd van de verzekerde.

Uitgaande van dezelfde verzekerde bedragen zoals hierboven vermeld bij de klassieke overlijdensverzekering zal een 60-jarige verzekerde slechts een jaarpremie van 333 euro betalen. Over een periode van 3 jaar is dat net geen duizend euro, één derde van de premie voor een klassieke overlijdensverzekering.

Besluit

De goedkope ‘sudden death’-verzekering is een goed alternatief voor zij die de klassieke overlijdensverzekering te duur vinden. De verzekerde (schenker) is weliswaar enkel verzekerd voor een onverwachts overlijden door een ongeval of plotse aandoening, maar de premie is nog altijd veel goedkoper dan een geregistreerde schenking.

Zoals hierboven reeds vermeld, dient de begiftigde de polis zelf af te sluiten en de premie te betalen om successierechten op de uitkering te vermijden.

Ook nog even benadrukken dat de voormelde premie berekend werd op basis van een gunstige medische acceptatie. De verzekerde zal, net zoals bij een klassieke levensverzekering, een beperkte medische vragenlijst moeten invullen en ondertekenen.

Misschien is uw interesse in dit verzekeringsproduct gewekt, maar zit u nog met onbeantwoorde vragen.

U zoekt wellicht naar een pasklare oplossing voor uw situatie waarbij familiale omstandigheden, tradities of persoonlijke voorkeur een rol spelen. Het is onze taak u hierin bij te staan en u te adviseren.

Om het vertrouwelijke karakter te waarborgen, hebben wij een uniek e-mailadres gecreëerd successieverzekering@marcel-caenen.be om uw vragen in te sturen.

Wij nemen nadien contact op met u voor een persoonlijk gesprek.