In oktober daalde de Belgische tienjaarlijkse rente naar een historisch dieptepunt (-0,394%). Nu, een lage rente betekent niet noodzakelijk dat de aankoop van een woning goedkoper wordt. Een lage rente is net de voornaamste reden dat vastgoed duurder wordt: sneller geneigd zijn om te lenen, vergroot de vraag naar vastgoed en maakt het duurder. Cijfers van notaris.be tonen dit ook aan. In Vlaanderen bedraagt de gemiddelde kostprijs voor een huis 303.243 euro, een stijging van 5,5% t.o.v. 2019. Voor appartementen is dat 246.454 euro of een stijging van 6%. Op 5 jaar zijn huizen en appartementen respectievelijk 17,9% en 18,3% duurder geworden.

Met een lage rente kan u meer lenen… maar vergeet ‘Let op, lenen kost ook geld’ niet. Onder druk van de Nationale Bank hebben banken hun kredietvoorwaarden verstrengd. De tijd van meer lenen dan de aankoopprijs van de woning is voorbij. Jonge koppels die een huis willen kopen, moeten zelf een deel van de aankoopprijs voorschieten. De norm is 90% geworden. Dat betekent dat wie een woning koopt 10% van de aankoopprijs en daar bovenop nog de registratie en notariskosten moet gespaard hebben of moet kunnen rekenen op de financiële steun van ouders. Dit heeft tot gevolg dat de gemiddelde leeftijd waarop men een woning koopt gestegen is. Tien jaar geleden was 67% van de kandidaat-kopers jonger dan 35 jaar, vandaag is dat maar 45%.

Zoals eerder vermeld, hebben banken de plicht om het kredietrisico voor de consument te beperken. De inbreng van eigen middelen verkleint het kredietrisico en wordt beloond met een lagere rente. Hoe groter het bedrag dat u zelf investeert, hoe lager de rente. Meer lenen dan 90% van de koopwaarde is nog steeds mogelijk maar de rente ligt dan wel hoger. Het verschil in rentepercentage voor een krediet aan >90% van de koopwaarde en een van <80% bedraagt al snel 0,80%. Voor een krediet van 200.000 euro met een duurtijd van 20 jaar betekent dat een meerkost van ca. 17.500 euro intresten.

Andere parameters die de rente van een woonkrediet beïnvloeden

Als alle parameters van een kredietdossier gunstig zijn, kan men tegenwoordig lenen aan een rentevoet beneden 1% vast op 20 jaar. Naast de eigen inbreng heeft ook de terugbetalingscapaciteit, met andere woorden het salaris, van de ontleners een belangrijke invloed op de rente. Hoe hoger het inkomen, hoe lager de rente. Bij AXA BANK zijn er 4 inkomensschalen die de rente beïnvloeden. Tweeverdieners met een gezamenlijk inkomen van >4.000 euro en die 10% van de koopsom en de kosten kunnen betalen met eigen spaargeld, kunnen rekenen op een rentevoet tussen 0,99% en 1,09%. De lage rente stuurt ook de keuze in kredietformule. Variabele rentevoeten zijn nu minder interessant. Acht op de tien kredietnemers kiezen vandaag voor een vaste rentevoet. De rente wordt ook beïnvloed door het afsluiten van een schuldsaldo- en brandverzekering. Uitzonderlijk kan hier worden van afgeweken om specifieke redenen. Het openen van een zichtrekening met loondomiciliëring is evident. In de nabije toekomst zal kredietverlening en rente beïnvloed worden door andere factoren zoals duurzaamheidsdoeleinden, klimaat- en milieuvriendelijke invloeden.

 

Lenen voor het bouwen of aankopen van een woning of vastgoed is een belangrijke motor voor onze economie. U realiseert niet alleen uw droom maar bouwt ook aan uw vermogen. Als specialist helpen we u graag bij de keuze van de meest voordelige kredietvoorwaarden. Uiteraard kunnen ook onze professionele klanten genieten van uitzonderlijke voorwaarden voor hun investeringskredieten. De rente wordt immers gevormd op basis van dezelfde parameters als bij privéwoonkredieten. Hier zijn echter ook het doel en de financiële gezondheid van het bedrijf doorslaggevend om rente en waarborgen te bepalen. Maatwerk is de boodschap, contacteer ons dus gerust!