De tijd dat de zorg van hoogbejaarden en mensen met dementie in handen was van hun kinderen, ligt ver achter ons. Vandaag zijn voornamelijk woonzorgcentra verantwoordelijk voor de organisatie en het welzijn van onze ouderen. Een noodzaak als alleen en veilig thuis wonen niet meer mogelijk is. Maar een rusthuiskamer is niet goedkoop.

Volgens het financiële dagblad ‘De Tijd’ is de maandelijkse kostprijs voor een verblijf in een Vlaams woonzorgcentrum het afgelopen jaar met € 44 (2,54%) gestegen. In 2019 kostte een rusthuiskamer € 1.771 per maand, dat is € 500 meer dan het gemiddelde pensioen. In die prijs zitten nog niet de kosten voor internet, de was, de kapper, enz.

Ouderen met een laag inkomen kunnen via een zorgbudget € 400 extra ontvangen. Maar slechts 1 op 3 bewoners van een woonzorgcentrum komt hiervoor in aanmerking.

Algemeen mag dus worden aangenomen dat het gemiddelde inkomen van onze ouderen niet voldoende is om een zorginstelling te betalen. Het tekort moet dan worden bijgepast uit het vermogen van de bewoner of door de kinderen. De vraag naar comfort en kwaliteit in de laatste levensfase zal bovendien blijven toenemen, waardoor de verblijfskosten alleen maar zullen stijgen.

Zelf initiatief nemen

De toekomstige generaties ouderen zullen daarom hun voorzorgen moeten nemen. Maar ook op jongere leeftijd kan men zorgbehoevend worden, bijvoorbeeld als gevolg van een zwaar ongeval. Eenvoudige taken zoals zich wassen en aankleden, boodschappen doen, koken, … lukken dan niet meer. En zoals reeds gezegd is de financiële impact van het verliezen van zelfstandigheid niet niks. Ons sociaal verzekeringssysteem, dat uniek is in de wereld, kan niet alles oplossen. Men moet ook zelf initiatief nemen om de financiële gevolgen van zorgbehoevendheid te beperken.

DKV Home Care

De private ziektekostenverzekeraar DKV Belgium heeft hier een oplossing voor met haar zorgverzekering DKV Home Care.
Deze verzekering bestaat uit 4 pijlers:

  1.  Conciërgeservice: 24/24 telefonische bijstand die niet medische thuiszorg organiseert en coördineert als de verzekerde persoon zwaar zorgbehoevend is
  2. Thuiszorg in natura: bij verlies van zelfstandigheid en na een hospitalisatie van minimaal één overnachting

Samengevat

De premies DKV Home Care zijn afhankelijk van leeftijd en gekozen formules.
Alle details en toepassingen van dit unieke product leggen we u graag uit tijdens een persoonlijk gesprek.