Zonnepanelen // Wat met uw brandverzekering?

Steeds meer mensen laten hun woning uitrusten met zonnepanelen. Die investering is interessanter dan ooit. De afgelopen jaren zijn de prijzen van zonnepanelen met de helft gedaald en werd de technologie nog verbeterd waardoor het rendement stijgt. Het terugverdieneffect via lagere energiekosten zorgt ervoor dat zonnepanelen betaalbaar zijn voor elk gezin. Bovendien is milieu-bewustheid een bijkomend argument om deze nieuwe technologie te installeren. Maar wat met de brandverzekering als er zonnepanelen geplaatst worden? Zijn die automatisch mee verzekerd in de polis of moet die aangepast worden? En wat gebeurt er als er zonnepanelen gestolen worden?

Basiswaarborgen van brandpolis

Brand, ontploffing, bliksem, botsing, vandalisme, inwerking van elektriciteit, storm en hagel, natuurschade, glasbreuk, waterschade, BA gebouw, e.d. zijn basisdekkingen van uw brandverzekering. Het gebouw, waarop deze basisdekkingen van toepassing zijn, wordt omschreven als het geheel van al dan niet gescheiden constructies op het adres dat in de bijzondere voorwaarden van uw polis is vermeld. Onder constructies wordt bedoeld o.a. afsluitingen, terrassen, garages, carports, bijgebouwen, e.d. Zonnepanelen, geïnstalleerd door een erkend installateur, worden beschouwd als onroerend door bestemming. Als dusdanig vormen zij een deel van de woning en zijn ze dus ook verzekerd voor de eerder gemelde basisdekkingen. Ook voor zonnepanelen die op een bijgebouw worden geïnstalleerd, geldt dezelfde regel. Uw zonnepanelen op het hoofdgebouw, bijgebouw of gemonteerd op de grond zijn dus op dezelfde manier verzekerd als uw woning.

Glasbraak en diefstal

Zonnepanelen zijn ook verzekerd tegen glasbraak. Ze moeten wel geplaatst zijn door een erkend installateur. Het breken of barsten van uw zonnepanelen is verzekerd. Sommige verzekeraars stellen hierbij als voorwaarde dat de panelen aan het gebouw verankerd zijn. Er wordt steeds een eigen risico per paneel toegepast. Als meerdere panelen door hagel beschadigd worden zal uw brandverzekeraar de schade vergoeden en maar 1 keer de vrijstelling aftrekken omdat er 1 schadeverwekkend feit aan de oorzaak van de schade ligt.

Zonnepanelen die beschadigd zijn door vandalisme of diefstal zijn verzekerd voor de volledige waarde, zelfs als u de waarborg ‘diefstal op inhoud’ niet hebt afgesloten. Het betreft immers diefstal of vandalisme van een deel van het gebouw. Voor handelsrisico’s, kantoorgebouwen, landbouwrisico’s of speciale gebouwen kan de schadevergoeding gelimiteerd zijn.

Hiervoor neemt u best contact op met uw verzekeringsmakelaar die voor dit soort van risico’s een oplossing op maat zal voorstellen.

Verzekerd bedrag

Indien u het gebouw hebt laten verzekeren op basis van een door uw verzekeraar ter beschikking gesteld evaluatieformulier zijn de zonnepanelen inbegrepen in de verzekerde waarde. Verzekerden die hun woning hebben laten verzekeren voor een bepaald bedrag of op basis van een schatting, moeten hun polis aanpassen om onderverzekering te vermijden. Vaak passen verzekeraars een tolerantie toe als de onderverzekering bv. niet meer dan 10% of 15% bedraagt. Indien schade aan de zonnepanelen onder de garantie valt is er uiteraard geen tussenkomst van de verzekeraar.


Overlijden Vital Caenen

Op 3 februari 2019 is Vital Caenen,  broer van Marcel, Luc en Guido Caenen, nonkel van Hanne Caenen en schoonbroer van Rina Beckers plotseling overleden.

Hieronder vindt u het overlijdensbericht.

 

overlijdensbericht Vital

Opgelet: stalt u een voertuig dat u niet meer gebruikt op privéterrein, laat de nummerplaat dan zeker schrappen

Stellen dat de Europese regelgeving ons dagelijkse leven steeds meer beheerst, is een open deur intrappen. In de financiële sector zijn MIFID en GDPR daar recente voorbeelden van. Maar de uitspraak van het Europees Gerechtshof van 4 september 2018 (*) naar aanleiding van een verkeersongeval met een onverzekerd voertuig willen we u zeker niet onthouden.

 

Dit zijn de feiten

Een Portugese dame stalde haar voertuig dat niet meer gebruikt werd op een privéterrein, maar had nagelaten om de nummerplaat te verwijderen. Omdat zij het voertuig niet meer gebruikte, had ze ook geen verzekering meer afgesloten. Haar zoon had zonder haar toestemming het voertuig gebruikt en een zwaar verkeersongeval veroorzaakt. Bij dit ongeval kwamen de zoon en zijn 2 medepassagiers om het leven.

Het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds - opgericht om tussen te komen voor de lichamelijke schade veroorzaakt door onverzekerde voertuigen - vergoedde de rechthebbenden van de slachtoffers en eiste achteraf 437.345,85 euro van de eigenares van het voertuig. Hierop reageerde de dame door te verklaren dat zij het ongeval niet had veroorzaakt en haar voertuig niet meer had verzekerd omdat het niet meer gebruikt werd. Het was ook niet de bedoeling om het voertuig opnieuw in het verkeer te brengen.

Arrest van het Europees Gerechtshof

Het hof meldt in het kader van de eerste Europese autorichtlijn dat alle voertuigen die gewoonlijk gestald zijn op het grondgebied van een Europese lidstaat verplicht verzekerd moeten zijn voor de burgerrechtelijke aansprakelijkheid. In het arrest verklaart het hof tevens dat de autoverzekering verplicht is zolang het voertuig in een lidstaat geregistreerd is en nog geschikt is om te rijden.

In de tweede Europese autorichtlijn mogen de lidstaten de rechtsmiddelen bepalen die gebruikt kunnen worden door het organisme dat de vergoeding betaalt wanneer er geen verzekeringsdekking is. Het hof oordeelt dat het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds het recht heeft om op basis van die tweede richtlijn alle rechtsmiddelen (verhaalrecht) aan te wenden. Niet alleen tegen de persoon die aansprakelijk is voor het ongeval, maar ook tegen de persoon die onderworpen was aan de verzekeringsplicht hoewel die - in dit geval de eigenares van het voertuig - niet aansprakelijk was voor het ongeval.

Algemene waarschuwing

Wij willen dan ook waarschuwen voor het stallen van voertuigen die niet meer gebruikt worden op een privéterrein zonder dat de nummerplaat wordt teruggezonden. Dit kan immers zware gevolgen hebben, zo ondervond de Portugese dame. Ook in België is een WAM-verzekering verplicht voor elk voertuig dat bij de Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen (DIV) geregistreerd staat. Enkel wie zijn nummerplaat weer inlevert en dus zijn voertuig uitschrijft, hoeft zich niet meer te verzekeren, maar hij/zij mag dan natuurlijk ook niet langer de openbare weg op.

 

Vraag de schrapping van uw nummerplaat aan via Bpost

De inschrijvingsplaat terugsturen kan tegenwoordig eenvoudig via Bpost. U kan uw officiële (achterste) nummerplaat zonder verpakking afgeven in een Bpost-kantoor in uw buurt. Bij de afgifte wordt de plaat onmiddellijk geschrapt en ontvangt u een voorlopig bewijs van schrapping. Hiervoor betaalt u 9,75 euro. Vanaf dat moment is de inschrijving geschrapt en wordt de verkeerstaks verrekend. U kan de officiële nummerplaat ook zonder verpakking deponeren in een daartoe voorziene bus bij de loketten en antennes van de DIV.

 

(* bron Assurinfo)


Een rookmelder kan levens redden

Tijdens uw slaap ruikt u niets! De rook van brand verspreidt zich zeer snel en is verstikkend. Rookmelders maken u gelukkig wakker. Investeer voor uzelf en uw gezin in goede rookmelders en installeer ze volgens de voorschriften. Rookmelders zijn apparaten die rook én brand ontdekken en een hard alarm laten horen. Dit is meer dan een goede raad van uw makelaar!

Verplichting

In België tellen we jaarlijks gemiddeld 70 dodelijke slacht-offers in woningbranden. 95% van de slachtoffers stikken in hun slaap. Wist u dat u niet ruikt tijdens uw slaap? Naar schatting zouden circa 50 dodelijke slachtoffers voorkomen kunnen worden door een actieve rookmelder. Om uw gezin te beschermen tegen woningbrand installeert u best meerdere rookmelders in uw woning. Bovendien is de installatie ervan verplicht vanaf 1 januari 2020. Momenteel is dit in Vlaanderen al het geval voor nieuwbouwwoningen en na renovatiewerken met bouwvergunning (vanaf 23 juni 2008) en huurwoningen (1 per verdiep geleverd/ geïnstalleerd door de eigenaar en onderhouden door de huurder sinds januari 2013). Waarop wacht u dus nog om ze te installeren?

Aanbod

Er is een groot aanbod van rookmelders die allemaal voldoen aan de gestelde norm. Voor een goede aankoopbeslissing kunnen volgende tips helpen:

Houd rekening met de gewestelijke voorschriften.

Kies voor toestellen met een batterijlevensduur van minstens 5 jaar.

De rookmelder zelf moet u vervangen na 10 jaar.

Hang hem zo hoog mogelijk tegen het plafond (in geval van een puntdak blijft u best circa 35 cm uit de nok).

Het Europese label NBN EN14604 staat voor degelijkheid. Sommige toestellen zijn bovendien gekeurd door een onafhankelijk keuringsbureau.

U kunt kiezen voor onafhankelijke rookmelders die elk een apart signaal geven of voor gekoppelde rookmelders. Het grote voordeel van die laatste is dat alle rookmelders afgaan als er eentje rook bespeurt.

Via de huidige domotica- en elektronicatoepassingen kunt u de rookmelders eventueel ook koppelen aan uw inbraakalarm met doorseining en/of aan uw smartphone/iPhone. Zo ontvangt u ook een waarschuwing als er niemand thuis is.

Installeer een rookmelder in (of in de buurt van) elke slaapkamer en minimaal 1 op elk verdiep. Een trappenhal is hiervoor zeker een geschikte plaats.

Voor keukens en badkamers kiest u best een thermische rookmelder (= hittemelder) die enkel reageert op verhoogde temperaturen. Vergeet ook uw berging, stookkamer, living en garage niet.

Installeer rookmelders met een testknop en ontstof en test ze 1 keer per maand.

Overschilder nooit uw rookmelders.

 

Veilig huis

Rookmelders maken deel uit van een veilig huis. Meer dan 50% van de woningbranden zijn kleine branden waarbij het vuur smeult zonder grote vlammen, maar waarbij wel giftige rook vrijkomt die de meeste slachtoffers maakt. Eventueel kunt u ook nog CO-melders (voor kolenkachels of verbrandingsketels) en gasmelders voorzien (CV op gas) om slachtoffers te vermijden. Rookmelders combineert u ook best met een ‘vluchtplan’: overleg op voorhand met uw huisgenoten hoe u de woning verlaat en welke vluchtwegen u gebruikt bij brandalarm.

Uiteraard moet u brandrisico’s zoveel mogelijk proberen te vermijden (doof kaarsen en lichten, vermijd overbelasting van kabeltjes en stekkers van tv, hifi, …). De brand- of woningverzekering kan (momenteel) niet weigeren om slachtoffers schadeloos te stellen die geen rookmelder in huis hebben. Maar ze kunnen wel levens redden en een snellere oproep van de brandweer mogelijk maken om de schade te beperken.


De val: 10 jaar na de crisis

Dat was de titel van de 6-delige reeks van financieel VRT-journalist Michaël Van Droogenbroeck die in het najaar van 2018 op Canvas werd uitgezonden. Toen op 15 september 2008, net 10 jaar geleden, de Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers failliet ging als gevolg van de instortende woningmarkt in de Verenigde Staten, brak een wereldwijde financiële crisis uit. Meerdere banken kwamen als gevolg van dit faillissement in de problemen waardoor miljarden euro’s en dollars in rook opgingen. De overheden in heel Europa moesten hun banken redden. Ook de 3 grootste Belgische banken werden meegesleurd in ‘de val’. Fortis, KBC en Dexia werden ontmanteld en tot vandaag zijn de gevolgen hiervan nog voelbaar.

Maar de financiële crisis sloeg nog harder toe in andere Europese landen. Ijsland had destijds een banksector die 10 keer groter was dan hun eigen economie. Toen onder meer Kaupthing Bank, ook de favoriete bank van veel Belgen omwille van de hogere spaarrente, in de problemen kwam, dreigde het land zelf meegesleurd te worden. Nochtans werd destijds de hoogrentende Kaupthing-Edge rekening bij de consumentenorganisatie Test Aankoop steeds als beste van de klas voorgesteld.

In de nasleep van de crisis ontstond een nieuw drama. Griekenland, met een begrotingstekort van meer dan 15%, was bankroet als gevolg van jarenlang wanbeleid. Europa kwam met vers geld over de brug om een faillissement te voorkomen, maar hiervoor moest het land zwaar besparen. Bij de rellen die daarop volgden, kwamen 3 mensen om het leven. Ook vandaag zijn de wonden nog niet geheeld. De werkloosheid onder de jongeren bedraagt 50% en de bevolking kreunt nog steeds onder de zware besparingen. Ook Ierland moest gered worden door Europa. Maar anders dan in Griekenland gaat het vandaag weer beter, ook al zijn nog niet alle problemen opgelost.

10 jaar later zijn de gevolgen van de crisis ook bij ons nog voelbaar, denk maar aan het Arco-dossier dat zich nog steeds voortsleept en de nog steeds lage rente die drukt op het rendement van de banksector. Maar aan de horizon duiken nieuwe problemen op: Italië is volgens economen ook een zwakke schakel in Europa en een tikkende tijdbom in de eurozone.

Grotere kapitaalbuffers, een betere controle van de banken, maar vooral het ethische besef van de bankiers moet voorkomen dat de geschiedenis zich herhaalt. De toekomst zal uitwijzen of de huidige bankentop geleerd heeft uit de fouten van het verleden.

Marcel Caenen


Openingsuren Kerstvakantie

Tijdens de Kerstvakantie zijn onze openingstijden gewijzigd!

24, 25 en 26 december zijn we gesloten.
Maandag 31 december zijn we enkel in de voormiddag geopend.

Kantoor Caenen wenst u alvast een vrolijk Kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar.

 


Vacature: Dossierbeheerder verzekeringen

Het team van Marcel Caenen Verzekeringen is opzoek naar een Dossierbeheerder verzekeringen.

Pas jij binnen het plaatje? Neem dan snel contact met ons op. Mailen kan naar  Luc@marcel-caenen.be.

WERKEN BIJ EEN VERZEKERINGSMAKELAAR

Een verzekeringskantoor dat groeit en uitbreidt.  Wij zijn op zoek naar een nieuwe enthousiaste collega. Heb jij ambitie en interesse in een gevarieerde job en hou je van een toffe werksfeer met fijne collega’s? Dan is de job bij ons kantoor precies waar jij naar op zoek bent.

Werken in een verzekeringskantoor betekent veel variatie! Je komt in aanmerking met vele actuele en maatschappelijke thema’s. Daarnaast zijn er de vele contacten met klanten en boeiende taken.

Als jij die uitdaging wilt aangaan twijfel dan niet en stel je kandidaat voor deze vacature.

JE TAKEN: 

 • Beheren: je beheert zelfstandig dossiers van klanten en informeert hen.
 • Inventief: Je maakt offertes op en onderhandelt met de maatschappijen over de voorwaarden en premie.
 • Polissen opmaken: Je maakt de polissen op via ons eigen informaticasysteem.
 • Adviseren: Je streeft er naar om het vertrouwen van de klanten te winnen.
 • Samenwerken: Je werkt samen met leuke collega’s en deelt kennis en ervaring.

JE PROFIEL: 

 • Vertrouwen: Je bent discreet want je komt in contact met vertrouwelijke informatie.
 • Teamspeler: Je bent ambitieus en houdt van uitdagingen. Je bent bereid om je in te zetten om de gezamenlijke doelstellingen te bereiken.
 • Opleiding: Je hebt een bachelor verzekeringen en financiewezen of je hebt al enige soortgelijke ervaring.
 • Communicatie: Je bent van nature vriendelijk en werkt nauwkeurig met aandacht voor details.
 • Informatica: Kennis van de hedendaagse tools, onze dossiers zijn allemaal gedigitaliseerd. (paperless).
 • Sociaal: Je hebt empathie en legt gemakkelijk contacten met iedereen.

ONS AANBOD: 

 • Kantoor: Je komt terecht in een modern ergonomisch kantoor. Gemakkelijk bereikbaar en weg van de files.
 • Salaris: Een aantrekkelijk loon en extra legale voordelen.
 • Opleiding: Wij voorzien ruimte voor aanvullende opleidingen.
 • Collega’s: Die je helpen om je weg te vinden in specialiteiten die je nog niet onder de knie hebt.
 • Zelfstandigheid: Ruimte om je zelfstandigheid en eigen creativiteit te ontwikkelen.

Solliciteer: Stuur je sollicitatie met C.V. via e-mail naar: luc@marcel-caenen.be


Versterking gezocht bij Verzekeringen Caenen

Het team van Marcel Caenen Verzekeringen is opzoek naar een extra werkkracht.

Ken jij of pas jij binnen het plaatje van een Commercieel adviseur bank? Neem dan snel contact met ons op. Mailen kan naar Dhr. Luc Caenen via Luc@marcel-caenen.be

FUNCTIEOMSCHRIJVING

Als commercieel adviseur zal je o.a. instaan voor de dagelijkse loketverrichtingen.
Je levert advies op maat omtrent het gamma aan bancaire producten en diensten met als focus, dagelijks bankieren, sparen en beleggen en consumentenkredieten.
De uitbouw van een lange termijnrelatie met de klant is hierbij primordiaal.
Je zal de bestaande portefeuille beheren en in de diepte en breedte uitbouwen.
Je voert gesprekken met klanten en biedt hen de nodige mogelijkheden aan die bij hun persoonlijke situatie passen.


VEREISTE STUDIES

Prof. bach. Bedrijfsmanagement: Financie- en verzekeringswezen
Heb je niet het vereiste diploma, maar wel de nodige ervaring, dan kom je ook in aanmerking voor deze job.

CONTRACT

• Vaste Job
• Contract van onbepaalde duur • Voltijds

PLAATS TEWERKSTELLING

REKEM

Ons jonge, enthousiaste team staat garant voor een aangename werkomgeving – ver weg van alle fileleed – en een ongedwongen sfeer. In ruil voor je inzet bieden we je opleidingen op maat, een aantrekkelijk loon aangevuld met een interessant pakket extralegale voordelen.

Ken jij of pas jij binnen het plaatje van een Commercieel adviseur bank?

Neem dan snel contact met ons op. Mailen kan naar Dhr. Luc Caenen via Luc@marcel-caenen.be