Verzekeringen

Een volledig assortiment verzekeringen voor particulieren en ondernemingen.

Verzekeringen zijn abstracte begrippen. Een doelmatige en effectieve consumentenbescherming is dan ook onontbeerlijk in een sector die voornamelijk op vertrouwen is gebaseerd.

Wij  zijn volledig onafhankelijk zodat wij uw  belangen optimaal kunnen verdedigen. De sectoriële gedragsregels  en wetgeving die in ons vak vereist worden staan hoog in ons vaandel. De samenwerking met onze partners –leveranciers is transparant, eerlijk en gestoeld op een duurzaam partnerschap. Onze medewerkers doen continue aan vorming op gebied  van wetgeving, productinformatie en kantoorbeheer. Ze hebben de meest moderne tools ter beschikking die een efficiënte dienstverlening mogelijk maakt.  Bij schade kunt u op ons rekenen en zijn uw  persoonlijke belangen onze prioriteit. Dankzij schaderegelingsvolmachten kan in veel gevallen erg snel tot uitbetaling worden overgegaan.

De digitale wereld is ook in onze sector niet meer weg te denken. Onze klantenzone “My Broker” geeft u de gelegenheid om van uit uw zetel uw persoonlijke dossiers te raadplegen. In een aparte rubriek leest u hoe u zich kan aanmelden.  Wij zijn dus voorbereid en ons kantoor is klaar voor de toekomst zonder het persoonlijk contact te vergeten!

Gezin


Het gebeurt uit het niets: Eén van de echtgenoten of partners sterft als gevolg van een ernstige ziekte of ongeval. Iedereen kent in zijn omgeving wel een gezin waar het noodlot toesloeg.

Bovenop het emotioneel drama komen vaak ook nog de financiële gevolgen voor de partner en kinderen die alleen achterblijven.

Hoe moet ons woonkrediet verder worden afbetaald? Kan ik mijn levensstandaard behouden en kan ik later de studies van mijn kinderen blijven betalen. Als het gezin een overlijdensverzekering heeft afgesloten kunnen de financiële gevolgen na een overlijden worden opgevangen.

Het is goed dat men zichzelf, familie en have en goed verzekert. Tegenwoordig verzekeren we ons voor alles en nog iets – autoschade, brand en  inbraakschade, natuurrampen, e-bikes, mobiele telefoons & i-pads, reisbijstand, muziekinstrumenten, e.m…

Sommige risico’s kunnen we met eigen middelen afdekken, andere, zoals plotselinge sterfte kunnen de achterblijvers ruïneren. Maar perceptie en inschatting van de risico’s die ons bedreigen wijkt systematisch af van de realiteit. Onze intuïtie brengt ons in verwarring. Soms overschatten we bepaalde risico’s, zoals terreuraanslagen, vliegtuigongevallen e.d. terwijl we reële risico’s, zoals plotse sterfte of andere ernstige aandoeningen onderschatten. We gaan er van uit: “ons zal dit niet overkomen”! Een foute redenering! De risico’s die we ons gemakkelijk kunnen voorstellen achten we  eerder als bijzonder waarschijnlijk.

Ons brein is niet ontworpen om in termen van waarschijnlijkheid te denken. Hierdoor nemen we soms geen goede beslissingen bij het afsluiten van onze verzekeringen.

Het is dus belangrijk dat u uw gezin  beschermt met zinvolle risicoverzekeringen. Belangrijk is te weten wanneer u ze nodig heeft, waar u op moet letten en wat de premie zal bedragen.

Onze taak hierbij is u te begeleiden bij uw keuzes.

Mobiliteit


Autoverzekeringen zijn vanzelfsprekend eenvoudigweg omdat de wetgever ons dit oplegt. Maar een autoverzekering is meer dan alleen de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering.

Naast de volledige of beperkte eigen schade van uw auto zijn er ook de waarborgen rechtsbijstand, hulverlening en bijstand, persoonlijke ongevallen bestuurder. Het is belangrijk dat u de juiste keuze maakt uit de verschillende waarborgen. Elke waarborg heeft zijn typische kenmerken.

Als onafhankelijk adviseur helpen wij u om de juiste keuze te maken uit de verschillende waarborgen bij de verschillende verzekeraars.

Wij doen het nodige voor de online inschrijving van uw voertuig en aanvraag van de nummerplaat. Uw plaat wordt binnen de 24 u na de inschrijving afgeleverd op het keuzeadres.

De premie van uw autoverzekering is afhankelijk van verschillende parameters.

Voorzichtige bestuurders worden  beloond met extra premiekortingen die gecombineerd kunnen worden met een bijkomende premiekorting als het voertuig is uitgerust met veiligheidssystemen (Adaptive Cruise Control, Dode hoek Waarschuwing, Lane support, Attention Assist, e.d…)

 

Maar er is meer:

 • Gebruik van het voertuig.
 • Wat met een vervangingsvoertuig.
 • Een ongeval met een zware fout.
 • Verzwijging van informatie.
 • Gezondheidstoestand van de bestuurder.

Laat u vrijblijvend deskundig adviseren en neem contact op met ons kantoor voor een gepersonaliseerde offerte.

Woning & Brandverzekering


Als belanghebbenden sluit u uiteraard een brandpolis af om u woning en  inboedel te beschermen tegen brand, storm en hagel, overstroming, waterschade, elektriciteitsschade, roet en rook, ontploffing en implosie, botsing e.d..

2016 het jaar van de zondvloed, zo kunnen we dat uitzonderlijk jaar best omschrijven. De natuurwetten hielden toen lelijk huis in onze omgeving. Uitzonderlijke regen veroorzaakte in grote delen van ons land talrijke overstromingen. Gelukkig is de waarborg natuurrampen (overstromingen, aardbevingen, opstuwen van openbare riolen en aardverschuiving of grondverzakking) sedert 1/3/2007 in elke brandverzekering van eenvoudige risico’s (**) verplicht opgenomen.

Maar ook preventie-inspanningen kunnen er toe bijdragen om de gevolgen van natuurrampen te beperken. In die zin verwijzen we graag naar de website van Mary Dhonau (www.marydhonau.co.uk) een huisvrouw in het Verenigd Koninkrijk die bekendheid verwierf met haar vaak zeer eenvoudige tips om overstromingsschade te voorkomen of te beperken. Men kan bijvoorbeeld de centrale verwarmingsketel op hoogte hangen, het plaatsen van schotten in de deuropening, terugslagkleppen installeren of parket vervangen door tegels. De natuurwetten hebben regelmatig het laatste woord. Uitzonderlijke regenval zal zeker vaker voorkomen in onze streken en als het noodlot toeslaat is het dus belangrijk dat uw eigendommen voldoende en correct verzekerd zijn. Om dit in te schatten kan u  beroep doen op onze expertise.

(**)  waarvan het maximum verzekerde bedrag < 1.487.361,14 € of 47.843.450,28 € voor kantoorgebouwen, lokalen voor vrije beroepen, sportcentra, ziekenhuizen…,. (abex index 750)

Gonna.be


Geld en verzekeringskwesties in mensentaal via Gonna.be .

KU Leuven en Baloise lanceren gratis platform dat inkomen bij ziekte of ongeval berekent.

Ondernemingen


Ondernemen betekent risico’s nemen. Het inventariseren van deze risico’s is zeer belangrijk om niet voor verrassingen te staan bij een eventuele schade.

De risico’s van KMO en industriële ondernemingen zijn niet te onderschatten:

 • Bedrijfsaansprakelijkheid voor schade veroorzaakt aan derden of specifieke beroepsaansprakelijkheid bij beroepsfouten (vrije beroepen).
 • Het brandrisico van het bedrijfspand en goederen (inboedel, koopwaar, inrichtingen…,)
 • Bedrijfsschade (omzetverlies).
 • Machinebreuk van het bedrijfsmatig materieel en machines.
 • Motorrijtuigenverzekering voor het wagenpark.
 • Persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder kan het privévermogen in gevaar brengen.
 • Schade van de vervoerde goederen tijdens het transport.

Bestuur en Personeel:

 • Collectieve verzekering pensioen en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid voor de werknemers.
 • IPT (Individuele pensioentoezegging) voor de bestuurders van het bedrijf.

Het goed managen van de ondernemingsrisico’s is een belangrijke klus. De hierboven opgesomde risico’s zijn daarenboven niet limitatief.

Wij maken graag een vrijblijvende analyse van uw specifieke  behoeften.