Investeren in vastgoed is één van de mogelijkheden om aan vermogensopbouw te doen. Maar niet altijd verloopt de verhuur van een eigendom probleemloos. Eigenaars van vastgoed rekenen op een mooi rendement, maar de investering kan een nachtmerrie worden als de huurder zijn verplichtingen niet meer nakomt, schade veroorzaakt aan het eigendom of het onderhoud verwaarloost.

Huurders worden door de wet erg beschermd en het is niet evident om huurders die te kwader trouw zijn tot betaling te dwingen. Gerechtelijke procedures zijn kostelijk en het resultaat is vaak onzeker. Om dergelijk scenario te voorkomen, kan u een unieke verzekering onderschrijven die u zowel juridische als financiële ondersteuning biedt. Deze verzekering combineert 5 waarborgen om uw vermogen te beschermen:

1 Een vergoeding tot 12 maanden huur als uw huurder niet betaalt

Het doel van deze waarborg is eerst te zoeken naar een minnelijke oplossing met de onwillige huurder. Lukt dat niet en overstijgt het onbetaalde huurgeld de huurwaarborg, dan wordt een gerechtelijke procedure opgestart. De kosten, erelonen advocaat, expertisekosten en zelfs de uitzetting van de huurder worden door de verzekeraar ten laste genomen. Daarenboven kan u rekenen op een voorschot, gelijk aan de huurwaarborg, als tussenkomst voor de onbetaalde huurgelden. Na een gunstige uitspraak ontvangt u nog de rest van de huurgelden tot maximaal 12 maanden huur.

2 Een vergoeding tot 12 maanden huur voor geleden huurschade

Het gebeurt dat een huurder het pand beschadigd achterlaat. Als in dat geval de huurwaarborg niet volstaat om de schade te herstellen, ontvangt u, na de uitspraak in uw voordeel, het resterende bedrag van de huurschade tot maximaal 12 maanden huur.

3 Rechtsbijstand tot een maximumbedrag gelijk aan 12 maanden huur

U kan met deze waarborg een beroep doen op juridische ondersteuning en rechtsbijstand voor elk geschil met betrekking tot het huurcontract. Dus niet alleen voor geschillen omtrent onbetaalde huur of huurschade. Deze waarborg omvat juridische bijstand of hulp om naar een minnelijke oplossing te zoeken. Als een juridische procedure onvermijdelijk is, worden de procedure-, advocaat-, expertisekosten e.d. vergoed tot een maximumbedrag van 12 maanden huur.

4 Forfaitaire vergoeding wanneer het huurcontract vervroegd wordt opgezegd

Wanneer door overmacht, overlijden of ernstige ziekte uw huurder ongewild verplicht wordt om de huurovereenkomst vroegtijdig te verbreken, ontvangt u een forfaitaire vergoeding van 1 maand huur om de zoektocht naar een nieuwe huurder te overbruggen.

5 Bijstandsdienst voor onderhoud van verhuurde pand

Het zoeken naar goede vakmensen (dakwerker, schilder, elektricien, loodgieter e.d.) voor onderhouds- en herstelwerken aan het verhuurde pand is niet altijd eenvoudig. Met deze waarborg wordt u voor dringende herstellingen binnen 48 u door een vakman gecontacteerd, mét de garantie dat de werken voldoen aan strikte kwaliteitsnormen en markconforme prijzen.

Zorgeloos verhuren, het kan… én kost vaak minder dan u denkt! Contacteer ons voor meer informatie of een vrijblijvende offerte.