Stel, een tijd geleden boekte u een vliegticket, maar u verneemt nu dat de vlucht met vertraging zal vliegen of geannuleerd is. Wat moet u doen? Wij staken ons licht op bij Euromex.

Deze stappen kunt u al zeker ondernemen:

  • Ga naar de incheckbalie of naar de boardinggate en vraag de tekst waarin uw rechten worden uiteengezet, met name die met betrekking tot compensatie en bijstand.
  • Controleer allereerst of er een vervangingsvlucht is voor de vertraagde of geannuleerde vlucht en of u hiervoor in aanmerking komt. Is er geen vlucht beschikbaar, boek dan een andere vlucht en bewaar het ticket en betalingsbewijs.
  • Afhankelijk van het aantal uur vertraging of in geval van annulering heeft u recht op bijstand ter plaatse.
  • Weer thuis meldt u de schade aan uw reisverzekeraar (als u een verzekering afsloot) en doet u aangifte bij uw rechtsbijstandsverzekeraar via uw verzekeringsmakelaar.

Welke procedure moet u volgen om een compensatie te krijgen van de reisorganisator?

U kunt aan uw rechtsbijstandsverzekeraar vragen om een compensatie te eisen van de reisorganisator. Om geldig een klacht te kunnen indienen, moet u de bewijsstukken van uw schade bewaren. Dit zijn de vliegtickets van de vertraagde of geannuleerde vlucht en eventueel het ticket en betalingsbewijs van de vervangende vlucht.

Bewaar ook het bericht van de reisorganisator waarin staat dat uw vlucht vertraagd of geannuleerd werd. Heeft u zo geen bericht ontvangen, maak dan eventueel een foto van het bord met de vluchtinformatie.

Naast de terugbetaling van de tickets heeft u volgens Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en van de Raad van 11 februari 2004, ook recht op een compensatie per passagier. Het bedrag van de compensatie bedraagt 250 euro voor een vlucht van 1.500 km of minder, 400 euro voor vluchten van meer dan 1.500 km binnen de Europese Unie en voor andere vluchten tussen 1.500 en 3.500 km en 600 euro voor alle andere vluchten.

Deze compensatie kan worden verlaagd met 50% als er een andere vlucht werd aangeboden en afhankelijk van het aantal uren dat is verstreken na het geplande aankomstuur van de oorspronkelijke vlucht.

Naargelang van het aantal uur vertraging heeft u ook recht op maaltijden en verfrissingen ter plaatse tijdens de wachttijd, hotelaccommodatie indien noodzakelijk en vervoer tussen de luchthaven en de plaats van de accommodatie. U heeft ook recht op 2 gratis telefoongesprekken.

 

Wat als de luchtvaartmaatschappij failliet ging of in vereffening is?

In dat geval hoeft u zich geen zorgen te maken. De reisorganisatoren zijn verplicht om zich te verzekeren tegen insolventie (Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten van 21 november 2017).

 

Wat bij een staking of andere gevallen van overmacht ingeroepen door de maatschappij?

De overheid stelde eerder dat overmacht niet mag worden ingeroepen door luchtvaartmaatschappijen om hun verantwoordelijkheid te ontlopen en te weigeren een compensatie uit te keren aan de passagiers.

Er bestaan immers verschillen naargelang van de hoedanigheid van de initiatiefnemers van de staking. Betreft het personeel van een bedrijf dat actief is op de luchthaven, dan kan de luchtvaartmaatschappij zich beroepen op overmacht. Gaat de staking uit van het personeel van de luchtvaartmaatschappij zelf, dan is er geen sprake van overmacht. Staakt het personeel van de luchtvaartmaatschappij zonder aanzegging, dan is de staking geen geval van overmacht.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie beschouwt een technisch probleem op zich niet als overmacht.

Er moet dus geval per geval worden nagegaan of de overmacht waarop de luchtvaartmaatschappij zich beroept, correct is en of er compensatie betaald moet worden.

Denk eraan dat dergelijke procedures lang duren en onzeker zijn omdat sommige maatschappijen er alles aan doen om passagiers geen of geen correcte compensatie te moeten betalen.

Luchtvaartmaatschappijen stellen dikwijls een forfaitaire compensatie voor. Afhankelijk van de omstandigheden is het aangewezen om ze te aanvaarden en niet voor een lange en onzekere procedure te kiezen.


Informeer alvast voor de reisreservatie bij uw verzekeringsmakelaar hoe u zich het best indekt of verzekert met uw onafhankelijke rechtsbijstand en de juiste reisverzekering.