Iedereen kent levensverzekeringen en beleggingsverzekeringen om een ‘kapitaal overlijden’ te voorzien bij vroegtijdig overlijden (denk ook aan de schuldsaldoverzekering) en/of om eventueel een hoger rendement te halen met spaarcenten. Maar wist u dat u de levens- en beleggingsverzekering ook kunt gebruiken om aan vermogensoverdracht en successieplanning te doen? Belangrijk is dan wel dat de begunstigde bij vooroverlijden juist is aangeduid.

De meest voorkomende situatie is dat u uw partner of kinderen aanduidt als begunstigde zodat zij de tegoeden ontvangen bij overlijden. We zullen hier kort op ingaan zonder het nieuwe erfrecht – dat in voege trad op 1 september 2018 – volledig in kaart te brengen. De meest voorkomende aanduidingen qua begunstigde in deze contracten zijn: echtgenoot, kinderen, echtgenoot en kinderen, wettelijke erfgenamen of nalatenschap.

De verzekeringsnemer (de persoon op wiens naam het contract staat, ‘de eigenaar’ van het contract) bepaalt wie de begunstigden zijn bij zijn vooroverlijden en/of op de einddatum van het contract. De verzekeringsnemer heeft het recht van aanduiding én wijziging van de begunstigden tijdens de looptijd van de polis (op de mogelijke beperkingen zoals aanvaarding van begunstiging e.a. gaan we hier niet verder in).

Vaak gebruikt men een ‘cascade’ van begunstigden: de echtgenoot van de verzekeringsnemer, bij gebreke de kinderen, bij gebreke de ouders, bij gebreke, … Stel, de eerste begunstigde is zelf overleden of weigert de uitkering, dan gaat de uitkering naar de volgende begunstigde. Vindt men niemand, dan komt het kapitaal toe aan de verzekeringsnemer zelf of zijn nalatenschap. Merk op dat de rechten van de vooroverledene begunstigde hier niet overgaan naar diens eigen erfgenamen. De aanduiding of wijziging van begunstigden door de verzekeringsnemer wordt bewezen door ‘geschrift’, hiervoor zijn een getekend verzekeringsvoorstel én polis aangewezen en die hebben de voorkeur op een testament.

Let ook op de formulering: “de echtgenoot van de verzekeringsnemer, bij gebreke de kinderen van de verzekeringsnemer” is niet hetzelfde als “de echtgenoot en de kinderen van de verzekeringsnemer”. In situatie één is de echtgenoot de eerste en enige begunstigde (100%), in situatie twee is er een verdeling tussen de echtgenoot (50%)en de kinderen (50%). Ook het gebruik van de effectieve namen van echtgenoot of kinderen is niet aangewezen. Denk bv. maar aan later geboren kinderen die men vergeet op te nemen in de polis.

Samen met uw verzekeringsmakelaar checkt u best regelmatig de begunstigingsclausules van uw levensverzekeringen en beleggingsverzekeringen. Bij aanvang van het contract gebruikt u beter de generieke aanduiding – bv. de echtgenoot – in plaats van de naam. Wilt u toch 1 specifieke persoon (of meerdere) aanduiden, dan is het wel aangewezen om de juiste naam te vermelden en dan spreken we over een nominatieve aanduiding.

Laat u grondig informeren over de vele mogelijkheden die de levens- en beleggingsverzekering hebben om begunstigden aan te duiden. U kan bij ons terecht voor meer informatie, want als verzekeringsmakelaar zijn wij uw adviseur bij uitstek!