Steeds meer mensen laten hun woning uitrusten met zonnepanelen. Die investering is interessanter dan ooit. De afgelopen jaren zijn de prijzen van zonnepanelen met de helft gedaald en werd de technologie nog verbeterd waardoor het rendement stijgt. Het terugverdieneffect via lagere energiekosten zorgt ervoor dat zonnepanelen betaalbaar zijn voor elk gezin. Bovendien is milieu-bewustheid een bijkomend argument om deze nieuwe technologie te installeren. Maar wat met de brandverzekering als er zonnepanelen geplaatst worden? Zijn die automatisch mee verzekerd in de polis of moet die aangepast worden? En wat gebeurt er als er zonnepanelen gestolen worden?

Basiswaarborgen van brandpolis

Brand, ontploffing, bliksem, botsing, vandalisme, inwerking van elektriciteit, storm en hagel, natuurschade, glasbreuk, waterschade, BA gebouw, e.d. zijn basisdekkingen van uw brandverzekering. Het gebouw, waarop deze basisdekkingen van toepassing zijn, wordt omschreven als het geheel van al dan niet gescheiden constructies op het adres dat in de bijzondere voorwaarden van uw polis is vermeld. Onder constructies wordt bedoeld o.a. afsluitingen, terrassen, garages, carports, bijgebouwen, e.d. Zonnepanelen, geïnstalleerd door een erkend installateur, worden beschouwd als onroerend door bestemming. Als dusdanig vormen zij een deel van de woning en zijn ze dus ook verzekerd voor de eerder gemelde basisdekkingen. Ook voor zonnepanelen die op een bijgebouw worden geïnstalleerd, geldt dezelfde regel. Uw zonnepanelen op het hoofdgebouw, bijgebouw of gemonteerd op de grond zijn dus op dezelfde manier verzekerd als uw woning.

Glasbraak en diefstal

Zonnepanelen zijn ook verzekerd tegen glasbraak. Ze moeten wel geplaatst zijn door een erkend installateur. Het breken of barsten van uw zonnepanelen is verzekerd. Sommige verzekeraars stellen hierbij als voorwaarde dat de panelen aan het gebouw verankerd zijn. Er wordt steeds een eigen risico per paneel toegepast. Als meerdere panelen door hagel beschadigd worden zal uw brandverzekeraar de schade vergoeden en maar 1 keer de vrijstelling aftrekken omdat er 1 schadeverwekkend feit aan de oorzaak van de schade ligt.

Zonnepanelen die beschadigd zijn door vandalisme of diefstal zijn verzekerd voor de volledige waarde, zelfs als u de waarborg ‘diefstal op inhoud’ niet hebt afgesloten. Het betreft immers diefstal of vandalisme van een deel van het gebouw. Voor handelsrisico’s, kantoorgebouwen, landbouwrisico’s of speciale gebouwen kan de schadevergoeding gelimiteerd zijn.

Hiervoor neemt u best contact op met uw verzekeringsmakelaar die voor dit soort van risico’s een oplossing op maat zal voorstellen.

Verzekerd bedrag

Indien u het gebouw hebt laten verzekeren op basis van een door uw verzekeraar ter beschikking gesteld evaluatieformulier zijn de zonnepanelen inbegrepen in de verzekerde waarde. Verzekerden die hun woning hebben laten verzekeren voor een bepaald bedrag of op basis van een schatting, moeten hun polis aanpassen om onderverzekering te vermijden. Vaak passen verzekeraars een tolerantie toe als de onderverzekering bv. niet meer dan 10% of 15% bedraagt. Indien schade aan de zonnepanelen onder de garantie valt is er uiteraard geen tussenkomst van de verzekeraar.