Artikel: Zonnepanelen en terugdraaiende teller

Consternatie en boosheid bij de meer dan 100.000 Vlaamse gezinnen die zonnepanelen hadden geïnstalleerd met een digitale meter. De vorige Vlaamse regering had immers beloofd dat wie tot 2020 zonnepanelen plaatste, nog 15 jaar kon genieten van een terugdraaiende teller. Die gunstregeling was voorzien als overgangsregeling. De hoop om een deel van de investering terug te verdienen, werd begin januari door het Grondwettelijk Hof de kop ingedrukt. Het Hof was van mening dat het Vlaams gewest met zijn terugdraaiende teller federale bevoegdheden had overschreden en dat de federale overheid inkomsten zou mislopen.

Het gevolg is dat eigenaars van zonnepanelen met een digitale meter zich, terecht, bekocht voelen. Voor de opgewekte elektriciteit die op het net wordt gezet, ontvangen ze een lagere vergoeding terwijl ze de volle pot moeten betalen voor stroom die van het net wordt gehaald.

Vaak betreft het gezinnen die door de dag werken en in de avonduren geen gebruik kunnen maken van de zonneenergie, waardoor zij aangewezen zijn op de duurdere stroom van het net. De loze belofte van de Vlaamse politici veroorzaakte een storm van protest. Het arrest van het Hof heeft ook gevolgen voor wie nog een digitale teller moet krijgen. Gevolg is dat het draagvlak voor de digitale meter verdwenen is…

De reacties van de gedupeerden, onder meer via sociale media, vielen niet in dovemansoren bij de huidige Vlaamse politici. Minister van Energie Demir werkte een eenmalige compensatieregeling uit die werd goedgekeurd door de Vlaamse regering.

Ook de Raad van State meldde begin april geen bezwaar te hebben tegen de compensatieregeling, en evenmin tegen de beslissing van Vlaanderen om de uitrol on hold te zetten van de digitale meter bij zonnepaneleneigenaars met een analoge teller. Tot 2025 kunnen deze eigenaars niet verplicht worden om een digitale meter te nemen, nadien wel.

Retroactieve investeringspremie

De compensatie is gebaseerd op het piekvermogen van de zonnepanelen en zou overeenkomen met een gegarandeerd rendement van 5% gedurende 15 jaar, op voorwaarde dat de investering tot op heden onvoldoende werd terugverdiend. Volgens een berekening van de minister zou een doorsnee installatie uit 2020 een eenmalige compensatie krijgen van 1.308 euro.

De berekening gebeurt op basis van een referentie-installatie en wordt dus niet voor elke individuele installatie gedaan. Om de retroactieve investeringspremie te berekenen voor eigenaars die in 2021 al over een digitale meter beschikken, vertrekt men van eenheidsbedragen, afhankelijk van het jaar waarin de zonnepanelen werden in dienst genomen en het jaar van de digitale meter. Via www.vlaanderen.be kan u een berekening simuleren van uw persoonlijke premie.

Eén van de voorwaarden om te kunnen genieten van de retroactieve investeringspremie is het afzien van een juridische procedure tegen het Vlaams gewest met de bedoeling een hogere schadevergoeding te krijgen. Het is de bedoeling dat de eigenaars na de zomer (september) de premie kunnen aanvragen bij de Vlaamse overheid. De uitbetaling volgt dan in het najaar van 2021. Zonnepaneleneigenaars die nog een analoge teller hebben, verliezen de voordelen van hun terugdraaiende teller pas als deze vervangen wordt.

Uiterlijk 1 juli 2029 zullen alle analoge elektriciteitsen gasmeters in Vlaanderen vervangen worden door digitale toestellen.

Inmiddels hebben 55.000 benadeelden zich verenigd en overwegen ze een collectieve juridische procedure tegen de Vlaamse overheid. Zij zien dus af van de eenmalige compensatieregeling. De rechtsbijstandsverzekeraars volgen dit dossier op de voet. Wij raden dan ook aan dat eigenaars die een procedure overwegen, aangifte doen bij hun rechtsbijstandsverzekeraar. Graag helpen we u verder bij vragen rond dit thema.

Artikel: Bob én schade aan (uit)geleende auto?

Heel wat mensen lenen hun auto al eens uit, of lenen soms zelf het voertuig van een vriend of familielid. Zeker in coronatijden, nu mensen vaker een alternatief zoeken om het openbare vervoer te vermijden. Dat brengt ook vragen met zich mee rond de nieuwe occasionele bestuurder van het ontleende of uitgeleende voertuig, zeker als die niet over een eigen voertuig beschikt.

Schade

 

Wat bij schade aan het voertuig? Wat met vastgestelde verkeersovertredingen? Hoe zit het dan met de verzekeringen? Wie draagt de gevolgen van een ongeval in fout in de berekening van schadevrije jaren? Wie betaalt de mogelijke vrijstelling van de omnium? Is de chauffeur van de geleende wagen gemachtigd om met dergelijk voertuig te rijden (verval rijbewijs, opzeg eigen verzekeringscontract chauffeur bij zware/vele ongevallen in het verleden…)?

Leent u uw wagen uitzonderlijk uit aan een goed gekende persoon, dan hoeft u de verzekeraar niet in te lichten als de chauffeur wettelijk gemachtigd is om met het voertuig te rijden en zijn/haar eigen autoverzekering niet is opgezegd door de verzekeraar. Maar gebruikt de ontlener frequent uw wagen en wordt deze een occasionele chauffeur of zelfs de hoofdbestuurder van uw voertuig (door frequentie en kilometers), dan moet u uw verzekeraar inlichten. Op basis van leeftijd, beroep, jaren rijervaring, aantal schadevrije jaren, gebruik van het voertuig… kan de verzekeraar mogelijk de premie aanpassen aan de nieuwe situatie.

Maak vooraf goede afspraken met de ontlener/uitlener van de wagen. Wie betaalt bv. de kosten van herstel na een ongeval in fout? Loopt de omniumverzekering van de wagen nog, dan gaat het enkel over de franchise. De uitlener verliest mogelijks wel zijn premiekorting voor de jaren dat er schadevrij is gereden. En wat met mechanisch defect? Was de wagen goed onderhouden? Goede afspraken maken goede vrienden.

Ongeval

En wat als bob een ongeval in fout veroorzaakt met uw wagen? Of als u zelf bobt voor één van uw vrienden? Gelukkig houden verzekeraars van bob en willen ze deze verantwoordelijke chauffeur niet in de problemen brengen door materiële schade niet te vergoeden. Verzekeraars betalen de schade aan uw voertuig als bob een ongeval in fout heeft (soms met een kleine vrijstelling, soms beperkt tot bv. 25.000 euro) en uw verzekering betaalt de schade aan het voertuig als u zelf bob bent.

 

Verzekeraars weten dat de kans op ongeval door bob veel kleiner is dan de chauffeur met een glaasje (te veel) op. Bij 0,8 promille is de kans op een ongeval x2,7 en bij 1,5 promille is dat x22! Vraag uw makelaar of de bob-waarborg ook voor u actief is. Verzekeraars koppelen de bob-waarborg aan de autoverzekering en/of aan de BA privé of familiale verzekering.

Artikel: Het postcoronatijdperk

Wanneer u dit leest, zijn we anderhalf jaar en drie opstoten verder in de grootste naoorlogse gezondheidscrisis waarvan we hopen dat de aangekondigde versoepelingen blijvend zullen zijn. De huidige pandemie was voorspeld en toch…. honderd jaar na de Spaanse griep, die miljoenen levens eiste, wordt onze wereld andermaal getroffen en is de menselijke tol opnieuw immens.

Deze pandemie heeft ons geleerd dat onze vanzelfsprekende en onaantastbare welvaartsstaat toch niet zo vanzelfsprekend is. Bijzonder wrang is dat volgens wetenschappers de gevolgen van deze crisis beperkt hadden kunnen worden als men tijdig de nodige maatregelen had genomen. Deze periode heeft ons ook geleerd dat solidariteit, een belangrijke pijler van een welvaartsstaat, in een crisis erg onder druk kan komen te staan. Het gebrek aan solidariteit bij een deel van de bevolking, terwijl veel gezinnen in diepe rouw werden gedompeld, was een smet op onze gemeenschap en veroorzaakte terecht verontwaardiging.

Het valt niet te ontkennen dat het individualisme oprukt en dat de klassieke solidariteit afneemt. Denk maar aan de autoverzekeringspremie die voor jongeren duurder is dan voor oudere bestuurders. Het klinkt logisch dat ‘wie geen schade veroorzaakt ook minder betaalt’ maar het solidariteitsprincipe brokkelt wel verder af.

Met enig voorbehoud hebben we weer zicht op een vrije en open wereld en rijst de vraag hoe het postcoronatijdperk er zal uitzien. Anderzijds heeft COVID-19 onze bewustwording voor een duurzame levenswijze aangewakkerd. Zeer begrijpelijk, want onze gezondheid is de belangrijkste motivatie om het in de toekomst over een andere boeg te gooien. Het bewijs werd geleverd: tijdens de pandemie bleek de lucht veel schoner en de wegen veel veiliger door de beperking van auto- en vliegverkeer en de vervuilende industrie.

Ook wij, uw verzekeringsmakelaar, moesten in versneld tempo onze dienstverlening aanpassen. Nieuwe innovatieve processen en producten deden hun ingang, denk maar aan cyberverzekeringen. De digitale kanalen waarmee we tijdens de lockdowns perfect bereikbaar bleven, zullen we blijven omarmen. Maar uiteraard zijn verzekeringen een people’s business: sommige producten zijn erg complex en vragen een face-to-facegesprek, onze corebusiness. Samen met u kijken we hoopvol uit naar de toekomst in een duurzame en eerlijkere wereld!

Marcel Caenen


't Nieuwsje Zomer 2021

Actuele informatie over verzekeringen, hypotheken, pensioensparen, hospitalisatie, kredieten, sparen en beleggen, bankzaken en algemene dienstverlening voor particulieren, zelfstandigen en KMO's.
Bekijk hieronder editie 82 van 't nieuwsje

CAE_Nieuwsje 82_zomer2021_DEF_LR

Artikel: Uw huisdier verzekeren

 Een huisdier betekent extra vreugde... maar ook extra kosten. Gemiddeld kost een hond tussen 500 en 1.000 euro per jaar aan verzorging, voeding en noodzakelijke dierenartskosten (vaccinaties). Speciale behandelingen, zoals operaties, sterilisaties en behandeling van aandoeningen, zijn hierbij niet inbegrepen. Bovendien is er geen wettelijk barema voor dierenartsen die niet geconventioneerd zijn en beschouwt de overheid het houden van een dier als luxe, waardoor de btw 21% bedraagt.

Verzekering voor honden en katten

De verzekering SantéVet betaalt dierenartskosten deels of volledig terug. De dekking geldt zowel bij gezondheidsproblemen van uw dier als bij ongevallen:

 • raadplegingen
 • chirurgische ingrepen
 • echografieën, scan, MRI
 • opname dierenkliniek
 • alternatieve geneeskunde (osteopathie, acupunctuur e.d.)
 • analyses
 • fysiotherapie
 • ondersteunende behandelingen

Verzekeringsvoorwaarden op maat

U heeft de keuze uit 3 formules: light, confort of premium met een terugbetaling van respectievelijk 50%, 70% of 90% van de dierenartskosten.

Wachttijden

Uiteraard kunnen alleen gezonde dieren worden verzekerd, vandaar dat er wachttijden zijn. De gebruikelijke wachttijden bedragen 15 dagen voor een ongeval, 60 dagen voor ziekte en 6 maanden voor chirurgische ingreep na een ziekte.

Lees verder onder de afbeelding.

Weetjes

 • U kan uw dierenarts vrij kiezen.
 • Voorwaarden en premie van de verzekering blijven ongewijzigd tijdens het leven van uw huisdier, voor zover het contract jaarlijks stilzwijgend verlengd wordt.
 • Kosten van vooraf bestaande aandoeningen worden niet vergoed. Het is dus belangrijk om uw dier te verzekeren op jonge leeftijd. Eenmaal verzekerd zijn ziektes en ongevallen gedekt.
 • Niet vergoed zijn dierenartskosten die het gevolg zijn van ongevallen of ziektes voor de aansluiting, erfelijke ziektes en misvormingen en kosten die voorkomen hadden kunnen worden door vaccinatie.
 • Voor alle formules kan u aansluiten met honden die tussen 2 maanden en 7 jaar oud zijn en met katten tussen 2 maanden en 8 jaar.
 • Premie vanaf 11,84 euro per maand.

Artikel: Een te mooie aanbieding? Zeg meteen nee!

Tal van frauduleuze beleggingsaanbiedingen circuleren op het internet en via sociale media. Zo registreerde de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) in 2019 1.227 fraudemeldingen, een stijging van 23% t.o.v. 2018. Dergelijke aanbiedingen beloven zeer hoge winst in zeer uiteenlopende domeinen die vaak gelinkt zijn aan de actualiteit.

De oplichters stellen u bv. voor om te beleggen in:

Achter die aanlokkelijke aanbiedingen schuilt vaak hetzelfde frauduleuze principe: oplichters proberen uw vertrouwen te winnen via een weldoordacht betoog, zelfverzekerde contactpersonen of BV’s die hun succesverhaal delen en een professioneel ogend onlineplatform waar u uw beleggingen in real time kan volgen. Zodra u uw inleg echter wil recupereren of uw winst opvraagt, wordt alle communicatie verbroken en zijn de oplichters er met uw geld vandoor. Zelfs personen met beleggingservaring trappen in de val, dus extra waakzaamheid is nodig!

Let ook op voor recovery room-fraude waarbij oplichters slachtoffers van beleggingsfraude voorstellen om te helpen hun verliezen goed te maken of verloren tegoeden te recupereren. Bijvoorbeeld door hun waardeloze aandelen over te kopen of door voor hen een juridische procedure te starten.

Daarnaast heeft de FSMA verschillende meldingen van consumenten ontvangen over frauduleuze kredietaanbiedingen via het internet. Consumenten worden vaak ongevraagd gecontacteerd, via e-mail of sociale media, met leningen aan zeer gunstige voorwaarden. Consumenten die ingaan op zo’n aanbieding krijgen de vraag om eerst een aantal ‘kredietkosten’ te betalen.

Lees verder onder de afbeelding

Niet te missen koopje of onbetrouwbaar aanbod?

Cybercriminelen maken gretig misbruik van het feit dat u tegenwoordig alles online kan vinden. Door het opzetten van valse webshops troggelen ze u geld af zonder te leveren of plunderen ze uw rekening. Doordat ze gekende logo’s namaken en de extensie.be gebruiken,

zijn de valse webshops steeds minder gemakkelijk te onderscheiden van de echte. Maar wanneer gaat het om een onbetrouwbaar aanbod? Malafide webshops bieden vaak extreme kortingen. Is uw favoriete merk plots supergoedkoop, dan is het waarschijnlijk te mooi om waar te zijn. Wees dus extra alert vóór u een artikel in een online winkelmandje plaatst en uw betaalgegevens ingeeft.

Om deze fraudevormen te bestrijden, lanceerde de FSMA een digitale campagne: https://www.fsma.be/nl/news- articles. Daarmee wil de FSMA de juiste reflex aanleren: zeg meteen ‘nee’ als u een aanbieding krijgt die te mooi is om waar te zijn! De FSMA stelt ook een tool ter beschikking waarmee u kan beoordelen of een beleggingsaanbieding al dan niet frauduleus is.

Doe de test via https://www.fsma.be/sites/all/modules/custom/fsma_core/fraud-quiz/quiz-nl.html.

Preventieve tips:

• Leer de meest voorkomende fraudemechanismen herkennen via www.fsma.be.

• Twijfelt u ook maar een beetje aan een aanbieding van financiële diensten? Check bij de FSMA!

In ’t nieuwsje van juli 2020 bespraken we al het cyberrisico. Denk aan het hacken van uw sociale media. Klassieke verzekeringen bieden geen oplossing voor deze online risico’s. De cyberpolis is de enige unieke ‘digitale’ bijstand en heeft geen overlapping of dubbele dekking met de aansprakelijkheidsverzekering of brandverzekering. Spreek erover met uw makelaar!


Artikel: Makelaar, hoeveel geld heb ik nodig om te beleggen?

En dat is geen rare vraag! In tijden van lage rente zoeken spaarders alternatieven voor de verlieslatende spaar- en zichtrekening (lage of negatieve rente en inflatie). Zie ook ons artikel in ’t nieuwsje van januari 2020 ‘Alternatieven voor de spaar- en zichtrekening’ waar we diverse mogelijkheden opsomden. Meer dan ooit is uw onafhankelijke makelaar hét aanspreekpunt om u wegwijs te maken in de boeiende wereld van beleggen. Zijn onafhankelijk advies is goud waard, net als het voorzien van een buffer.

Een financiële buffer, wat is dat?

Een buffer is een financiële reserve die u achter de hand hebt om snel onverwachte, grotere en noodzakelijke uitgaven te betalen als deze zich voordoen. Deze buffer bouwt u op voor u plannen maakt om geld te beleggen op lange(re) termijn. Zo weet u zeker dat u – bij niet geplande uitgaven – niet plots een lening moet afsluiten of uw levensstijl moet aanpassen.

Om de grootte van de buffer te bepalen, maakt u best een inschatting van 4 huishoud- en gezinskosten: vervanging van meubelen en apparaten (8.000 euro), onderhoud van huis en tuin (2.000 euro), onverwachte rekeningen en hobby’s (3.000 euro), vervanging van of dure reparaties aan de auto (10.000 tot 15.000 euro). Een gezin met een spaarpot van 23.000 tot 28.000 euro heeft een ruime financiële buffer. Betaalt u de vervanging van een wagen met een (goedkope!) autolening, dan kan u uw buffer verkleinen tot 10.000 à 15.000 euro. Andere rekenmethodes voor een buffer zijn 6 tot 10 maanden nettoloon/gezin.

De berekening van de buffergrootte is een individuele oefening die u zelf kan maken: https://bufferberekenaar.nibud.nl. Is uw buffer wat krap, stel een financieel plan op en spaar bv. maandelijks 10% van uw netto-inkomen om uw buffer te bereiken.

Starten met beleggen

Beleggingen aankopen doet u best niet overhaast. De keuze van geschikte producten gebeurt best na overleg met uw makelaar. Zijn advies houdt rekening met uw financiële situatie en buffer, kennis, ervaring en risicobereidheid, én uw spaar- en beleggingsdoelen. Hoger rendement? Sparen voor tweede verblijf? Pensioen? Startkapitaal voor de kinderen? Uw persoonlijke financiële planning kan u verfijnen op de site https://www.gonna.be/nl/a-ha-gesprek/. Enkele spaar- en beleggingsformules:

• U kan rechtstreeks beleggen in aandelen van bedrijven, u kan storten in beleggingsfondsen (korf van aandelen), obligaties of obligatiefondsen en andere afgeleide producten.

• De grotere risico’s van beleggen vermijden? Beleggings- plannen geven de mogelijkheid gespreid in te stappen in elke vorm van beleggen, bv. maandelijks een (klein) bedrag investeren in een aandelenfonds.

Heel belangrijk: spreid uw beleggingen in de tijd en zorg voor een grote diversiteit in uw beleggingsportefeuille. Zo vermindert u het risico van waardedalingen op middellange en lange termijn. Ook voor uw beleggingen is uw makelaar de meest onafhankelijke adviseur!


Artikel: Verhuren zonder zorgen

Investeren in vastgoed is één van de mogelijkheden om aan vermogensopbouw te doen. Maar niet altijd verloopt de verhuur van een eigendom probleemloos. Eigenaars van vastgoed rekenen op een mooi rendement, maar de investering kan een nachtmerrie worden als de huurder zijn verplichtingen niet meer nakomt, schade veroorzaakt aan het eigendom of het onderhoud verwaarloost.

Huurders worden door de wet erg beschermd en het is niet evident om huurders die te kwader trouw zijn tot betaling te dwingen. Gerechtelijke procedures zijn kostelijk en het resultaat is vaak onzeker. Om dergelijk scenario te voorkomen, kan u een unieke verzekering onderschrijven die u zowel juridische als financiële ondersteuning biedt. Deze verzekering combineert 5 waarborgen om uw vermogen te beschermen:

1 Een vergoeding tot 12 maanden huur als uw huurder niet betaalt

Het doel van deze waarborg is eerst te zoeken naar een minnelijke oplossing met de onwillige huurder. Lukt dat niet en overstijgt het onbetaalde huurgeld de huurwaarborg, dan wordt een gerechtelijke procedure opgestart. De kosten, erelonen advocaat, expertisekosten en zelfs de uitzetting van de huurder worden door de verzekeraar ten laste genomen. Daarenboven kan u rekenen op een voorschot, gelijk aan de huurwaarborg, als tussenkomst voor de onbetaalde huurgelden. Na een gunstige uitspraak ontvangt u nog de rest van de huurgelden tot maximaal 12 maanden huur.

2 Een vergoeding tot 12 maanden huur voor geleden huurschade

Het gebeurt dat een huurder het pand beschadigd achterlaat. Als in dat geval de huurwaarborg niet volstaat om de schade te herstellen, ontvangt u, na de uitspraak in uw voordeel, het resterende bedrag van de huurschade tot maximaal 12 maanden huur.

3 Rechtsbijstand tot een maximumbedrag gelijk aan 12 maanden huur

U kan met deze waarborg een beroep doen op juridische ondersteuning en rechtsbijstand voor elk geschil met betrekking tot het huurcontract. Dus niet alleen voor geschillen omtrent onbetaalde huur of huurschade. Deze waarborg omvat juridische bijstand of hulp om naar een minnelijke oplossing te zoeken. Als een juridische procedure onvermijdelijk is, worden de procedure-, advocaat-, expertisekosten e.d. vergoed tot een maximumbedrag van 12 maanden huur.

4 Forfaitaire vergoeding wanneer het huurcontract vervroegd wordt opgezegd

Wanneer door overmacht, overlijden of ernstige ziekte uw huurder ongewild verplicht wordt om de huurovereenkomst vroegtijdig te verbreken, ontvangt u een forfaitaire vergoeding van 1 maand huur om de zoektocht naar een nieuwe huurder te overbruggen.

5 Bijstandsdienst voor onderhoud van verhuurde pand

Het zoeken naar goede vakmensen (dakwerker, schilder, elektricien, loodgieter e.d.) voor onderhouds- en herstelwerken aan het verhuurde pand is niet altijd eenvoudig. Met deze waarborg wordt u voor dringende herstellingen binnen 48 u door een vakman gecontacteerd, mét de garantie dat de werken voldoen aan strikte kwaliteitsnormen en markconforme prijzen.

Zorgeloos verhuren, het kan... én kost vaak minder dan u denkt! Contacteer ons voor meer informatie of een vrijblijvende offerte.


Artikel: Een woonkrediet? Voorzichtig met lage rente!

In oktober daalde de Belgische tienjaarlijkse rente naar een historisch dieptepunt (-0,394%). Nu, een lage rente betekent niet noodzakelijk dat de aankoop van een woning goedkoper wordt. Een lage rente is net de voornaamste reden dat vastgoed duurder wordt: sneller geneigd zijn om te lenen, vergroot de vraag naar vastgoed en maakt het duurder. Cijfers van notaris.be tonen dit ook aan. In Vlaanderen bedraagt de gemiddelde kostprijs voor een huis 303.243 euro, een stijging van 5,5% t.o.v. 2019. Voor appartementen is dat 246.454 euro of een stijging van 6%. Op 5 jaar zijn huizen en appartementen respectievelijk 17,9% en 18,3% duurder geworden.

Met een lage rente kan u meer lenen... maar vergeet ‘Let op, lenen kost ook geld’ niet. Onder druk van de Nationale Bank hebben banken hun kredietvoorwaarden verstrengd. De tijd van meer lenen dan de aankoopprijs van de woning is voorbij. Jonge koppels die een huis willen kopen, moeten zelf een deel van de aankoopprijs voorschieten. De norm is 90% geworden. Dat betekent dat wie een woning koopt 10% van de aankoopprijs en daar bovenop nog de registratie en notariskosten moet gespaard hebben of moet kunnen rekenen op de financiële steun van ouders. Dit heeft tot gevolg dat de gemiddelde leeftijd waarop men een woning koopt gestegen is. Tien jaar geleden was 67% van de kandidaat-kopers jonger dan 35 jaar, vandaag is dat maar 45%.

Zoals eerder vermeld, hebben banken de plicht om het kredietrisico voor de consument te beperken. De inbreng van eigen middelen verkleint het kredietrisico en wordt beloond met een lagere rente. Hoe groter het bedrag dat u zelf investeert, hoe lager de rente. Meer lenen dan 90% van de koopwaarde is nog steeds mogelijk maar de rente ligt dan wel hoger. Het verschil in rentepercentage voor een krediet aan >90% van de koopwaarde en een van <80% bedraagt al snel 0,80%. Voor een krediet van 200.000 euro met een duurtijd van 20 jaar betekent dat een meerkost van ca. 17.500 euro intresten.

Andere parameters die de rente van een woonkrediet beïnvloeden

Als alle parameters van een kredietdossier gunstig zijn, kan men tegenwoordig lenen aan een rentevoet beneden 1% vast op 20 jaar. Naast de eigen inbreng heeft ook de terugbetalingscapaciteit, met andere woorden het salaris, van de ontleners een belangrijke invloed op de rente. Hoe hoger het inkomen, hoe lager de rente. Bij AXA BANK zijn er 4 inkomensschalen die de rente beïnvloeden. Tweeverdieners met een gezamenlijk inkomen van >4.000 euro en die 10% van de koopsom en de kosten kunnen betalen met eigen spaargeld, kunnen rekenen op een rentevoet tussen 0,99% en 1,09%. De lage rente stuurt ook de keuze in kredietformule. Variabele rentevoeten zijn nu minder interessant. Acht op de tien kredietnemers kiezen vandaag voor een vaste rentevoet. De rente wordt ook beïnvloed door het afsluiten van een schuldsaldo- en brandverzekering. Uitzonderlijk kan hier worden van afgeweken om specifieke redenen. Het openen van een zichtrekening met loondomiciliëring is evident. In de nabije toekomst zal kredietverlening en rente beïnvloed worden door andere factoren zoals duurzaamheidsdoeleinden, klimaat- en milieuvriendelijke invloeden.

 

Lenen voor het bouwen of aankopen van een woning of vastgoed is een belangrijke motor voor onze economie. U realiseert niet alleen uw droom maar bouwt ook aan uw vermogen. Als specialist helpen we u graag bij de keuze van de meest voordelige kredietvoorwaarden. Uiteraard kunnen ook onze professionele klanten genieten van uitzonderlijke voorwaarden voor hun investeringskredieten. De rente wordt immers gevormd op basis van dezelfde parameters als bij privéwoonkredieten. Hier zijn echter ook het doel en de financiële gezondheid van het bedrijf doorslaggevend om rente en waarborgen te bepalen. Maatwerk is de boodschap, contacteer ons dus gerust!


Artikel: Verzoeningsprocedure, het overwegen waard?

Moeten problemen altijd via een gerechtelijke procedure worden opgelost? Als verzekeringsmakelaar en aanbieder van uitgebreide onafhankelijke rechtsbijstands- polissen contacteren klanten ons regelmatig voor bijstand omdat ze een oproeping in verzoening of minnelijke schikking voor de vrederechter ontvangen. Meestal is dit naar aanleiding van een discussie tussen buren.

Om een gerechtelijke procedure (op basis van het Gerechtelijk Wetboek, vanaf artikel 731) te vermijden, kan iedere klant zijn tegenpartij laten oproepen in verzoening voor de vrederechter voor buren- geschillen, huurgeschillen, geschillen over mede-eigendom en in het algemeen geschillen die zich afspelen in het privéleven met een inzet lager dan € 5.000.

Doel is de zaak uit te praten om zo een oplossing te vinden waarover beide partijen het eens zijn en de vrederechter als ‘moderator’ optreedt. De vrederechter heeft een juridische basis, voldoende praktijkervaring en psychologische kennis om te proberen de partijen met elkaar te verzoenen. Voor geschillen waarvoor de vrederechter niet bevoegd is, moet u een verzoening aanvragen bij de bevoegde rechtbank (rechtbank van eerste aanleg, ondernemingsrechtbank of arbeidsrechtbank).

Voor- en nadelen van een verzoeningsprocedure

Laten we ons beperken tot een procedure voor het vredegerecht. U kan gratis en zonder formaliteiten een beroep doen op een vredegerecht om tot een minnelijke schikking te komen. Zo vermijdt u bijna zeker een lange en dure procedure.

De vrederechter leidt de besprekingen en tracht de partijen te verzoenen. Let wel: de vrederechter kan geen oplossing afdwingen, geen veroordeling uitspreken of partijen dwingen om deel te nemen aan de procedure. Neemt een partij niet vrijwillig deel, dan rest enkel nog de mogelijkheid om de tegenpartij te dagvaarden.

Procedure

De procedure kan opgestart worden door een brief te sturen - hoeft zelfs niet aangetekend - naar het vredegerecht of door dit mondeling te vragen bij de griffie van het vredegerecht. De griffier stuurt alle partijen een uitnodiging om te verschijnen voor de vrederechter. Beide partijen lichten dan hun versie van de omstandigheden toe. Hiervoor kan u een beroep doen op een advocaat, wat is aangewezen voor ingewikkelde of steeds terugkerende geschillen. De vrederechter luistert naar het relaas van beide partijen en probeert te bemiddelen, om zo tot een juridische oplossing te komen waarin beide partijen zich kunnen vinden. Blijft het geschil onopgelost, dan is dagvaarden de laatste optie. Als de partijen tot een akkoord komen, stelt het vredegerecht een proces-verbaal van verzoening op. Dit heeft de waarde van een vonnis en is niet vrijblijvend. Bij het niet nakomen van de gemaakte afspraken, moet u een gerechtsdeurwaarder inschakelen die de tegenpartij de uitvoering van het proces- verbaal afdwingt. U kan geen beroep aantekenen tegen een dergelijk proces- verbaal en een gewone gerechtelijke procedure over hetzelfde geschil is eveneens niet meer mogelijk.

Met een verzoening vermijdt u kosten en lasten van een soms duur en aanslepend proces waarvan u de uitslag niet kan voorspellen. Daarom is het nuttig om vooraf goed na te denken over welke toegevingen u uiteindelijk wil doen. De verzoening of minnelijke schikking is immers een kosteloze, snelle en simpele procedure. Deze procedure is vooral aangewezen in geschillen met een partij waar u in de toekomst noodgedwongen nog veel mee in aanraking zal komen, zoals een buur of huisbaas. Bespreek met uw makelaar uw onafhankelijke rechtsbijstandspolis. Deze polis kan heel wat van deze waarborgen voorzien als optie zodat u ook bij dergelijke procedure een beroep kan doen op een gratis raadsman.