Het erfrecht en de financiële impact bij het overlijden van een partner kwam al aan bod in de vorige editie van ’t nieuwsje. Vooral bij wettelijk of feitelijk samenwonenden worden de gevolgen onvoldoende onderkend. We hebben toen gesuggereerd dat een overlijdensverzekering afsluiten één van de mogelijkheden was voor samenwonende paren om elkaar financieel te beschermen. Ondanks de vele voordelen wordt er vaak nog te weinig gebruik van gemaakt.

We sommen nog even de belangrijkste voordelen op:
• Het uitgekeerde kapitaal komt niet in de nalatenschap terecht (geen successierechten).
• Schuldeisers kunnen er geen beslag op leggen.
• Mogelijkheid tot aanduiding van een begunstigde aan wie het verzekerde kapitaal wordt uitgekeerd.
• Mogelijkheid om de verzekering op 2 namen af te sluiten.

Er zijn meerdere mogelijkheden om een overlijdensrisico te verzekeren. De meest gekende is de schuldsaldoverzekering voornamelijk gekoppeld aan een hypotheeklening. Iedereen die een woning koopt of bouwt met een hypotheek krijgt hiermee te maken. Maar ook zonder hypotheeklening kan er behoefte zijn om een overlijdensverzekering af te sluiten, denk maar aan de successieverzekering om hoge successierechten te betalen.

Schenkingen

Een deel van het vermogen bij leven wegschenken is een oplossing om de hoge successiebelasting te vermijden.

In Vlaanderen bedragen de schenkingsrechten op het roerend vermogen 3% voor echtgenoten en samenwonenden en 7% voor andere erfgenamen.

Anderzijds is registratie van de schenking niet verplicht en kan men dus perfect een hand- of bankgift doen zonder schenkingsrechten te betalen. Men kan ook schenken via een Nederlandse notaris, ook in dat geval zijn er geen schenking

Bij een ernstige langdurige ziekte is er meestal voldoende tijd om de nodige voorzorgen te nemen. Als de schenker plots overlijdt door een aandoening of een ongeval liggen de kaarten anders.

In zo’n geval kan een schenkings- of successieverzekering een oplossing bieden. U berekent hoeveel schenkingsrechten of successierechten de begunstigde moet betalen als u binnen de 3 jaar zou overlijden. Dat bedrag verzekert u via een overlijdensverzekering op uw hoofd met een looptijd van 3 jaar. Belangrijk is wel dat de polis op naam van de begunstigde (begiftigde) wordt onderschreven en dat de premie door de begunstigde wordt betaald.

Een voorbeeld maakt dit duidelijk:
U bent 60 jaar en schenkt een roerend vermogen van 500.000 euro aan uw kind. In dat geval bedragen de schenkingsrechten 15.000 euro. U beslist echter om de schenking niet te laten registreren zodat u geen schenkingsrechten betaalt. Als u binnen de 3 jaar overlijdt, zullen de successierechten ongeveer 90.000 euro bedragen.

Met een klassieke overlijdensverzekering, waarbij alle oorzaken (ongeval, ziekte) van het overlijden verzekerd zijn, zal u gedurende 3 jaar jaarlijks ongeveer 1.000 euro betalen. In totaal 3.000 euro.

'Sudden Death'-verzekering

Als u geen volledige overlijdensverzekering wenst maar daarentegen een oplossing zoekt tegen een plots en onvoorzienbaar overlijden kan u ook opteren voor een veel goedkopere oplossing: de ‘sudden death’-verzekering.

In tegenstelling tot een traditionele overlijdensverzekering, waarbij u voor alle oorzaken verzekerd bent, is de ‘Sudden death’-polis beperkt tot een plots overlijden door een ongeval of ten gevolge een aantal in de polis opgesomde aandoeningen. Zelfdoding of gevaarlijke sporten (gevechtssporten, diepzeeduiken, alpinisme en alle vliegsporten) zijn uitgesloten.

Onder plotse aandoening wordt verstaan: “de aantasting van de gezondheid van de verzekerde die niet van accidentele aard is, maar een plots en onvoorzienbaar karakter heeft, waarvan de oorzaak buiten de wil van de verzekerde ligt”.

Het overlijden aan de gevolgen van een ongeval moet plaatsvinden binnen de 12 maanden na het ongeval. Bij een plotse aandoening moet het overlijden binnen de 6 maanden na de diagnose plaatsvinden.

Enkel volgende aandoeningen die in de bijzondere voorwaarden vermeld zijn worden verzekerd :
• Acute meningitis (hersenvliesontsteking)
• Encefalitis (ontsteking van het hersenweefsel)
• Acute hepatitis (leverontsteking)
• Acute pancreatitis (alvleesklierontsteking)
• Aneurysma aan aorta (hartslagaderbreuk)
• Hersenaneurysma (hersenbloeding)
• Longembolie
• Myocardinfarct (hartinfarct) zonder voorafgaande oorzakelijke antecedenten
• Acute myocarditis (hartspierontsteking)
• Buikvliesontsteking

Premie

Zoals ook bij elke levensverzekering is de premie van een ‘sudden death’-verzekering afhankelijk van de leeftijd van de verzekerde.

Uitgaande van dezelfde verzekerde bedragen zoals hierboven vermeld bij de klassieke overlijdensverzekering zal een 60-jarige verzekerde slechts een jaarpremie van 333 euro betalen. Over een periode van 3 jaar is dat net geen duizend euro, één derde van de premie voor een klassieke overlijdensverzekering.

Besluit

De goedkope ‘sudden death’-verzekering is een goed alternatief voor zij die de klassieke overlijdensverzekering te duur vinden. De verzekerde (schenker) is weliswaar enkel verzekerd voor een onverwachts overlijden door een ongeval of plotse aandoening, maar de premie is nog altijd veel goedkoper dan een geregistreerde schenking.

Zoals hierboven reeds vermeld, dient de begiftigde de polis zelf af te sluiten en de premie te betalen om successierechten op de uitkering te vermijden.

Ook nog even benadrukken dat de voormelde premie berekend werd op basis van een gunstige medische acceptatie. De verzekerde zal, net zoals bij een klassieke levensverzekering, een beperkte medische vragenlijst moeten invullen en ondertekenen.

Misschien is uw interesse in dit verzekeringsproduct gewekt, maar zit u nog met onbeantwoorde vragen.

U zoekt wellicht naar een pasklare oplossing voor uw situatie waarbij familiale omstandigheden, tradities of persoonlijke voorkeur een rol spelen. Het is onze taak u hierin bij te staan en u te adviseren.

Om het vertrouwelijke karakter te waarborgen, hebben wij een uniek e-mailadres gecreëerd successieverzekering@marcel-caenen.be om uw vragen in te sturen.

Wij nemen nadien contact op met u voor een persoonlijk gesprek.