Stellen dat de Europese regelgeving ons dagelijkse leven steeds meer beheerst, is een open deur intrappen. In de financiële sector zijn MIFID en GDPR daar recente voorbeelden van. Maar de uitspraak van het Europees Gerechtshof van 4 september 2018 (*) naar aanleiding van een verkeersongeval met een onverzekerd voertuig willen we u zeker niet onthouden.

 

Dit zijn de feiten

Een Portugese dame stalde haar voertuig dat niet meer gebruikt werd op een privéterrein, maar had nagelaten om de nummerplaat te verwijderen. Omdat zij het voertuig niet meer gebruikte, had ze ook geen verzekering meer afgesloten. Haar zoon had zonder haar toestemming het voertuig gebruikt en een zwaar verkeersongeval veroorzaakt. Bij dit ongeval kwamen de zoon en zijn 2 medepassagiers om het leven.

Het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds – opgericht om tussen te komen voor de lichamelijke schade veroorzaakt door onverzekerde voertuigen – vergoedde de rechthebbenden van de slachtoffers en eiste achteraf 437.345,85 euro van de eigenares van het voertuig. Hierop reageerde de dame door te verklaren dat zij het ongeval niet had veroorzaakt en haar voertuig niet meer had verzekerd omdat het niet meer gebruikt werd. Het was ook niet de bedoeling om het voertuig opnieuw in het verkeer te brengen.

Arrest van het Europees Gerechtshof

Het hof meldt in het kader van de eerste Europese autorichtlijn dat alle voertuigen die gewoonlijk gestald zijn op het grondgebied van een Europese lidstaat verplicht verzekerd moeten zijn voor de burgerrechtelijke aansprakelijkheid. In het arrest verklaart het hof tevens dat de autoverzekering verplicht is zolang het voertuig in een lidstaat geregistreerd is en nog geschikt is om te rijden.

In de tweede Europese autorichtlijn mogen de lidstaten de rechtsmiddelen bepalen die gebruikt kunnen worden door het organisme dat de vergoeding betaalt wanneer er geen verzekeringsdekking is. Het hof oordeelt dat het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds het recht heeft om op basis van die tweede richtlijn alle rechtsmiddelen (verhaalrecht) aan te wenden. Niet alleen tegen de persoon die aansprakelijk is voor het ongeval, maar ook tegen de persoon die onderworpen was aan de verzekeringsplicht hoewel die – in dit geval de eigenares van het voertuig – niet aansprakelijk was voor het ongeval.

Algemene waarschuwing

Wij willen dan ook waarschuwen voor het stallen van voertuigen die niet meer gebruikt worden op een privéterrein zonder dat de nummerplaat wordt teruggezonden. Dit kan immers zware gevolgen hebben, zo ondervond de Portugese dame. Ook in België is een WAM-verzekering verplicht voor elk voertuig dat bij de Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen (DIV) geregistreerd staat. Enkel wie zijn nummerplaat weer inlevert en dus zijn voertuig uitschrijft, hoeft zich niet meer te verzekeren, maar hij/zij mag dan natuurlijk ook niet langer de openbare weg op.

 

Vraag de schrapping van uw nummerplaat aan via Bpost

De inschrijvingsplaat terugsturen kan tegenwoordig eenvoudig via Bpost. U kan uw officiële (achterste) nummerplaat zonder verpakking afgeven in een Bpost-kantoor in uw buurt. Bij de afgifte wordt de plaat onmiddellijk geschrapt en ontvangt u een voorlopig bewijs van schrapping. Hiervoor betaalt u 9,75 euro. Vanaf dat moment is de inschrijving geschrapt en wordt de verkeerstaks verrekend. U kan de officiële nummerplaat ook zonder verpakking deponeren in een daartoe voorziene bus bij de loketten en antennes van de DIV.

 

(* bron Assurinfo)