Iedereen heeft dit al meegemaakt: een stroompanne al dan niet aangekondigd. En daar staat u dan! Wat nu? Kunt u naar de winkel? Digitaal betalen? GSM opladen? Verkeerslichten? Liften in winkelcentra en appartementen/ziekenhuizen/bejaardenhuizen, koken, verwarming … Werken? Internet? E-mail?

Jaarlijks zijn er in België + 9.000 ongeplande stroomonderbrekingen die zorgen voor heel wat ongemakken ook na de heropstart van de levering van stroom. TV, PC, oven, verwarming,… starten niet meer op na een stroomonderbreking. Ook op vele bedrijven is er omzetverlies + pannes na de heropstart. Wie gaat dat allemaal betalen?

Wettelijke regeling

Op 8 mei 2009 werd het energiedecreet in het leven geroepen om ongeplande langdurige stroomonderbrekingen te vergoeden. Volgende voorwaarden moeten vervuld zijn: de oorzaak is een technische panne van minstens 4 uur en die mag niet het gevolg zijn van overmacht of een noodsituatie. Het is de distributienetbeheerder Infrax of Eandis die dit laatste dient te bewijzen om te ontsnappen aan een te betalen vergoeding. Slachtoffers krijgen 30 dagen tijd om een aanvraag tot vergoeding in te dienen via het hiervoor bestemde klachtenformulier te vinden op de website van Infrax of Eandis en deze laatste krijgen dan 60 dagen de tijd na de aanvraag om de forfaitaire vergoeding te betalen. Gezinnen hebben recht op 35 euro + 20 euro voor elke bijkomende periode van 4 uur. Niet-huishoudelijke netgebruikers ontvangen 20% van het bedrag overeenkomstig de distributiekosten voor de maand die voorafgaat aan de maand waarin de onderbreking zich heeft voorgedaan met een minimum van 35 euro + een vermeerdering met de helft van het bedrag, met een minimum van 20 euro voor elke bijkomende periode van 4 uur.

Vergoeding mogelijk?

Een stroomonderbreking wordt niet gelijkgesteld met een gebrekkig product. Bijgevolg kan er geen vordering ingesteld worden op basis van de Wet Productaansprakelijkheid, wet van 25/02/1991.

Wel kunt u mogelijk een beroep doen op de gemeenrechtelijke regels op basis van artikel 1382 van het burgerlijk wetboek en artikel 1.384, lid 1 van hetzelfde boek. Enige voorwaarde is dat u ook een fout kunt aantonen als uw artikel 1382 inroept of een gebrek van de zaak inroept voor artikel 1.384, lid 1. Het niet ontvangen van elektriciteit is geen bewijs van fout of bewijs van gebrek. Dit maakt het zeer moeilijk enige vergoeding te verkrijgen: de fout of het gebrek ligt vaak op een plaats waar het slachtoffer geen toegang toe heeft of geen informatie over ontvangt. De bewijslast ligt ook hier bij het slachtoffer. Wie eist, die bewijst…

Het reglement betreffende de aansluitingen op het distributienet laagspanning voorziet hiervoor artikel 18: netgebruikers kunnen objectieve informatie opvragen over het detail van het incident bij de distributiebeheerder. Deze objectieve informatie zal helaas zelden een fout of gebrek aantonen zodat u niet beschikt over enig bewijs.

Conclusie

De rechtsbijstand Euromex bracht deze problematiek naar buiten in zijn nieuwsbrief ‘Safety World’ van 30 mei 2017. Bij onverwachte stroomonderbreking heeft u recht op een forfaitaire vergoeding gebaseerd op de algemene aansprakelijkheidsregels. Het is nodig om de fout van de netwerkbeheerder te bewijzen of een gebrek aan het elektriciteitsnet aan te tonen. Het is juist deze netwerkbeheerder die u dit bewijs kan leveren… In voorkomend geval vraagt u best raad aan een jurist of advocaat of contacteer uw makelaar. Een uitgebreide rechtsbijstand zet u alvast op weg om de procedure op de juiste manier op te starten.