Tijdens uw slaap ruikt u niets! De rook van brand verspreidt zich zeer snel en is verstikkend. Rookmelders maken u gelukkig wakker. Investeer voor uzelf en uw gezin in goede rookmelders en installeer ze volgens de voorschriften. Rookmelders zijn apparaten die rook én brand ontdekken en een hard alarm laten horen. Dit is meer dan een goede raad van uw makelaar!

Verplichting

In België tellen we jaarlijks gemiddeld 70 dodelijke slacht-offers in woningbranden. 95% van de slachtoffers stikken in hun slaap. Wist u dat u niet ruikt tijdens uw slaap? Naar schatting zouden circa 50 dodelijke slachtoffers voorkomen kunnen worden door een actieve rookmelder. Om uw gezin te beschermen tegen woningbrand installeert u best meerdere rookmelders in uw woning. Bovendien is de installatie ervan verplicht vanaf 1 januari 2020. Momenteel is dit in Vlaanderen al het geval voor nieuwbouwwoningen en na renovatiewerken met bouwvergunning (vanaf 23 juni 2008) en huurwoningen (1 per verdiep geleverd/ geïnstalleerd door de eigenaar en onderhouden door de huurder sinds januari 2013). Waarop wacht u dus nog om ze te installeren?

Aanbod

Er is een groot aanbod van rookmelders die allemaal voldoen aan de gestelde norm. Voor een goede aankoopbeslissing kunnen volgende tips helpen:

Houd rekening met de gewestelijke voorschriften.

Kies voor toestellen met een batterijlevensduur van minstens 5 jaar.

De rookmelder zelf moet u vervangen na 10 jaar.

Hang hem zo hoog mogelijk tegen het plafond (in geval van een puntdak blijft u best circa 35 cm uit de nok).

Het Europese label NBN EN14604 staat voor degelijkheid. Sommige toestellen zijn bovendien gekeurd door een onafhankelijk keuringsbureau.

U kunt kiezen voor onafhankelijke rookmelders die elk een apart signaal geven of voor gekoppelde rookmelders. Het grote voordeel van die laatste is dat alle rookmelders afgaan als er eentje rook bespeurt.

Via de huidige domotica- en elektronicatoepassingen kunt u de rookmelders eventueel ook koppelen aan uw inbraakalarm met doorseining en/of aan uw smartphone/iPhone. Zo ontvangt u ook een waarschuwing als er niemand thuis is.

Installeer een rookmelder in (of in de buurt van) elke slaapkamer en minimaal 1 op elk verdiep. Een trappenhal is hiervoor zeker een geschikte plaats.

Voor keukens en badkamers kiest u best een thermische rookmelder (= hittemelder) die enkel reageert op verhoogde temperaturen. Vergeet ook uw berging, stookkamer, living en garage niet.

Installeer rookmelders met een testknop en ontstof en test ze 1 keer per maand.

Overschilder nooit uw rookmelders.

 

Veilig huis

Rookmelders maken deel uit van een veilig huis. Meer dan 50% van de woningbranden zijn kleine branden waarbij het vuur smeult zonder grote vlammen, maar waarbij wel giftige rook vrijkomt die de meeste slachtoffers maakt. Eventueel kunt u ook nog CO-melders (voor kolenkachels of verbrandingsketels) en gasmelders voorzien (CV op gas) om slachtoffers te vermijden. Rookmelders combineert u ook best met een ‘vluchtplan’: overleg op voorhand met uw huisgenoten hoe u de woning verlaat en welke vluchtwegen u gebruikt bij brandalarm.

Uiteraard moet u brandrisico’s zoveel mogelijk proberen te vermijden (doof kaarsen en lichten, vermijd overbelasting van kabeltjes en stekkers van tv, hifi, …). De brand- of woningverzekering kan (momenteel) niet weigeren om slachtoffers schadeloos te stellen die geen rookmelder in huis hebben. Maar ze kunnen wel levens redden en een snellere oproep van de brandweer mogelijk maken om de schade te beperken.