Als de waarde van goederen en diensten blijft stijgen en u met hetzelfde geld minder kan kopen, dan spreken we van inflatie. Uw koopkracht daalt dus als de interest op uw spaarboekje lager ligt dan de inflatie. Spaart u op korte(re) termijn voor een reis, nieuwe tv, dure fiets, dan is het effect van de inflatie en negatieve rente beperkt. Voor spaardoelen op lange termijn is het echter nefast. Denk maar aan spaarrekeningen voor jonge kinderen waarop geld blijft staan tot ze gaan studeren of alleen wonen, spaargeld voor een (tweede) huis, spaargeld voor na uw pensioen of andere langetermijnsplannen.

 

Gevolgen van de negatieve rente

De Europese Centrale Bank (ECB) bepaalt de interestvoeten voor lokale banken. Die krijgen een negatieve rente als ze spaargeld parkeren bij de ECB en deze laatste hoopt zo de lokale banken te stimuleren om spaargeld te investeren voor kredieten van particulieren en bedrijven. Momenteel genieten particulieren en bedrijven dan ook van historische lage rentes voor allerhande leningen. Is de rente lager dan de inflatie, dan maakt u winst op uw lening. Dat is de (financiële) wereld op zijn kop, zeg maar. Een lage rente zet de consument er ook toe aan om meer uit te geven (i.p.v. te sparen) en laat bedrijven sneller investeren. Beide gevolgen zijn goed voor onze economie, de werkgelegenheid, de fiscus en de overheidskas… De ECB heeft een zeer omlijnd doel om de rente laag te houden en niets zegt ons dat het lage rentebeleid spoedig zal wijzigen. Kijk maar naar Japan waar de lage rente al bijna 30 jaar aanhoudt.

Waar naartoe met spaargeld?

Lokale banken maken (licht) verlies op spaargeld van klanten door de ECB-politiek en de wettelijke verplichtingen die opleggen hoe spaargeld mag/moet belegd/geïnvesteerd worden. Banken rekenen deze kosten door aan hun klanten, wat wettelijk gezien ook mag. Voor particulieren is er in België een wettelijke minimumrente verplicht. Voor bedrijven geldt deze wet niet en ook in vele Europese landen hoeven banken geen minimumrente te voorzien. Logisch dus dat spaarders op zoek gaan naar alternatieven voor hun spaargeld. Ook op dat vlak kan uw verzekeringsmakelaar advies bieden.

Alternatieven voor uw spaarrekening

Zonder volledig te willen zijn, zetten we enkele alternatieven voor de spaarrekening op een rijtje. Let wel op, want ze zijn niet geschikt voor iedereen en u bespreekt ze best met uw bankier of verzekeringsmakelaar. Uw beleggersprofiel en financiële planning bepalen mee wat voor u de meest geschikte spaarformule is. Ook vraagt u best goed na wat de voorwaarden en kosten zijn en of er al dan niet kapitaalgarantie voorzien is.

 • U kunt rechtstreeks beleggen in aandelen van bedrijven, storten in beleggingsfondsen (korf van aandelen), obligaties of obligatiefondsen en andere afgeleide producten.
 • Beleggingsplannen geven u de kans om gespreid in te stappen in elke beleggingsvorm bv. door maandelijks een (klein) bedrag te investeren in een aandelenfonds. Zo vermijdt u de grotere risico’s van beleggen.
 • Pensioensparen levert fiscale voordelen op. U kiest daarbij ofwel voor bankpensioensparen (aandelenfondsen), ofwel voor de verzekeringsformule (met kapitaalgarantie, met beleggingsfondsen of een gemengde formule). De eindleeftijd is uw pensioenleeftijd.
 • Langetermijnsparen onderschrijft u via een levensverzekering met mogelijke fiscale voordelen. U kiest voor een formule met kapitaalgarantie, met beleggingsfondsen of gemengd. Onderling switchen is mogelijk en is ideaal voor een termijn van minimaal 10 jaar (hoe langer, hoe beter). De eindleeftijd is uw pensioenleeftijd + 10 jaar voor fiscale plannen en zonder eindleeftijd voor niet-fiscale plannen.
 • Het Vrij Aanvullend Pensioen Werknemers (VAPW) biedt werknemers de mogelijkheid om extra te sparen voor het pensioen als er geen groepsverzekering voorzien is en het levert fiscale voordelen op.
 • Het Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandigen (VAPZ) geeft zelfstandigen de kans om een extra pensioenspaarpot op te bouwen met fiscale voordelen en korting op de sociale bijdragen.
 • De Pensioenovereenkomst Zelfstandigen (POZ) is een aanvulling op het VAPZ en is geschikt voor zelfstandigen die niet werken met een vennootschap.
 • De Groepsverzekering en Interne Pensioentoezegging (IPT) laat werknemers of zelfstandige zaakvoerders toe om een extralegaal pensioen op te bouwen via de werkgever of de vennootschap.
 • Vastgoed geeft zekerheid qua woonkosten en garandeert een lagere kost op lange termijn in vergelijking met huren. Huren loopt levenslang en wordt geïndexeerd. Ook qua spreiding in allerhande beleggingen is het raadzaam om onroerend te investeren.
 • Kredieten voor de aankoop van duurzame goederen (grond, woning, …) mag u zien als een vorm van sparen als de te betalen interest lager is dan de inflatie. Wie een minimumspaarpotje (registratiekosten en deel van het aankoopbedrag) heeft, wacht best niet te lang met de aankoop van onroerend goed. De inflatie knaagt aan uw spaarcenten en onroerend goed wordt (voorlopig) niet goedkoper.
 • Andere opties zijn goud en andere edele metalen, afgeleide financiële producten, cryptomunten, … Informeer u op voorhand wel grondig over de risico’s!

 

Ons advies

De lage of zelfs negatieve rente stimuleert spaarders om op zoek te gaan naar alternatieve spaarformules. Meer dan ooit is uw onafhankelijke makelaar uw aanspreekpunt om u wegwijs te maken in de boeiende wereld van sparen en beleggen. Zijn onafhankelijk advies is goud waard, doe er dus zeker een beroep op!