De voorbije maanden beleefden we 1 van de grotere medische én economische rampen van de voorbije 100 jaar. Het coronavirus legde onze dagelijkse routine stil. De enige uitzondering waren de medische en de voedingssector en hun leveranciers (zonder volledig te zijn). Zij lieten ons overleven.

Wie herinnert zich nog de vulkaanuitbarsting onder de gletsjer Eyjafjallajökull in 2010? Of de tsunami in de Indische Oceaan in 2004? Natuurrampen en epidemieën (ook Ebola en Sars) beïnvloeden op dezelfde wijze bank- en verzekeringsproducten, net zoals kernrampen (Tsjernobyl 1986 en Fukushima 2011).

Daarom maken we een overzicht van hoe deze rampen de waarborgen van polissen beïnvloeden of zelfs schrappen. Aanvullend vermelden we dat het sluiten van landsgrenzen door de overheid nooit aanleiding zal geven tot tussenkomst van een verzekeraar.

 

Telewerk en arbeidsongevallen
De overheid verplicht thuiswerk waar mogelijk. Verzekeraars moeten dezelfde dekkingsvoorwaarden voor arbeidsongevallen geven voor thuiswerkers waar dit voorheen niet voorzien was.

Autoverzekeringen kunnen geschorst worden als men de nummerplaat laat schrappen bij DIV en/of ze binnenbrengt bij de makelaar. Let op: ook omnium wordt dan stopgezet!

Ba privé of familiale verzekering. Breidt dekking uit voor de ‘nieuwe’ telewerkers.

Ba uitbating voor bedrijven en zelfstandigen behoudt zijn waarborg. Voorschotverlaging en/of uitstel kan aangevraagd worden als men een polis op omzet of afrekening heeft. Wie snel overschakelde naar thuisleveringen (bloem- en kleerwinkels, horeca, …), kon gratis uitbreiding krijgen in deze polis.

Annulatieverzekering: 99% van de annulatieverzekeringen sluiten tussenkomst uit bij epidemie, bevel van de overheid en natuurrampen, tenzij u of uw naasten zelf ziek zijn.

Reisbijstand: voorziet tussenkomst (medische kosten enz.) als u ziek wordt op reis, maar biedt geen oplossing als u in het buitenland in quarantaine gaat of wanneer uw terugreisplannen door de epidemie of natuurramp niet kunnen doorgaan.

Hospitalisatieverzekering: biedt tussenkomst zoals voorheen. Let op, sommige beperktere polissen bieden nooit dekking in het buitenland.

Gewaarborgd inkomen verzekert uw inkomen als u effectief ziek bent (of een ongeval had). De oorzaak van de ziekte heeft geen invloed. Nieuwe polissen gewaarborgd inkomen, overlijden, ziekte worden tijdelijk aanvaard met gewone medische vragenlijst zonder medisch onderzoek (tot 30 september 2020).

Evenementenpolissen verzekeren epidemieën en natuurrampen als ze mee onderhandeld zijn bij het tot stand komen van de overeenkomst en polis.

Levens- en schuldsaldoverzekeringen behouden hun waarborg overlijden zoals vermeld staat in de bijzondere voorwaarden, zelfs bij negatief reisadvies enz. Enkel oorlog en volksopstand zijn uitgesloten.

Groepsverzekeringen (pensioen, overlijden, gewaarborgd inkomen,…) worden onderbroken bij (tijdelijke) werkloosheid. Meeste verzekeraars voorzien doorlopende dekking in deze periode tot 30 september 2020.

Premiespreiding om de premies per maand of kwartaal te betalen (i.p.v. jaarpremie) worden soepel toegekend. Ook uitstel van premiebetaling kan bij staking van activiteit tot 30 september 2020.Ook de banksector voorzag mogelijkheden om de terugbetaling van een krediet een aantal maanden op te schorten en/of enkel intrest te betalen. Zo trachtten de overheid en de banksector bedrijven en particulieren financieel te ondersteunen. Bij reis- en annulatieverzekeringen zien we de meest voorkomende uitsluitingen bij epidemieën, natuurrampen, kernrampen, … Misschien moeten we dit meer incalculeren bij toekomstige buitenlandse reizen? Of gaan we meer in ons kot blijven?